Livslang læring

Fire råd til deg som vil fornye deg i jobben

Den enkelte bør være «motor» for sin egen utvikling. Her får du fire gode råd om hvordan du kan komme i gang.

Jon Fredrik Alfsen, Impaktor

Jon Fredrik Alfsen i Impaktor. (Foto: Berit Solli)

Så bra at du vil ha noen råd om fornyelse og utvikling i den jobben og på den arbeidsplassen du har. Det er nettopp gjennom våre daglige oppgaver og utfordringer, gjerne i samarbeid med andre at vi lærer og utvikler oss mest.

Meld deg på Senter for seniorpolitikks nyhetsbrev her.

Senter for seniorpolitikk har bedt fire fremstående eksperter innen personalpolitikk og karriere om å gi seniorene selv noen tips.

De to foregående er karriererådgiverne Mette Manus i Manus Motivasjon sine råd til deg som søker jobb, og Elina B. Bjørck i HR Huset sine åtte råd til deg som søker jobb. Den siste blir Even Bolstad i HR Norge.

Jon Fredrik Alfsen jobber i Impaktor, og har fire råd til fornyelse i den jobben du har:

1. Ha fokus på vekst og utvikling gjennom hele arbeidslivet – du må velge holdning til vekst og læring

Dette budskapet tar utgangspunkt i et positivt menneske- og læringssyn. Alle mennesker kan lære og utvikle seg gjennom hele livet. Det er viktig at du utfordrer dine egne holdninger og tankemønstre når det gjelder læring og utvikling.  Det er ingen grenser for hvor mye du kan lære om du virkelig vil!

2. Bruk tid på å kartlegge egen kompetanse – du kan mer enn du tror!

Felles for 55 + som gruppe er lang livs- og jobberfaring. Det betyr at du har tilegnet deg mye erfaringsbasert kompetanse, kompetanse det kan være vanskelig å sette ord på. Bruk derfor tid til å kartlegge hvor du har din spisskompetanse og hvor du har din breddekompetanse. Det å være bevisst egen kompetanse og kunne formidle denne vil gi deg nye muligheter for utvikling og læring!

3. Vær behov- og bidragsorientert

Innta perspektivet til din leder eller arbeidsgiver og gjør dine egne vurderinger av hva du mener dere har behov for fremover. Sett deg inn virksomhetens strategier og handlingsplaner. Let etter hva du har lyst til å bidra med eller utvikle deg i forhold til, som matcher behovene til arbeidsgiver. Fremstår du som bidragsorientert og konstruktiv er det stor sannsynlighet for at du får gjennomslag.

4. Fortell hva du vil og hvorfor du vil det

Ledere er ikke tankelesere. Du må ta initiativ og være tydelig på hva du vil bidra med, hvilke kompetanser du trenger å utvikle, og hva du trenger støtte til fra leder eller andre. Så må du fortelle («selge inn») hvorfor dette er viktig for arbeidsgiver, stillingen og hva det ville bety for deg (og i den rekkefølgen). Da fremstår du som en reflektert medarbeider som også orienterer deg i forhold til arbeidsgivers kompetansebehov.

Med den endringstakten som preger arbeidslivet vil kravet til livslang læring øke. Arbeidsgivere må derfor legge til rette for læring og utvikling og arbeidstakere må ta innover seg at utvikling ikke er et frivillig «valgfag». Utviklingen bør i størst mulig grad være lystbetont og forene den enkeltes behov for vekst og utvikling med organisasjonens behov for kompetanse i dag og fremover. Følger du disse rådene viser du at du både tar deg selv, din leder og din arbeidsgiver på alvor.

Lykke til!