Frokostmøte 4. juni

Kompetanseutvikling blant seniorer i kunnskaps- og teknologibransjen

Et samarbeidsprosjekt mellom Abelia, Tekna og Senter for seniorpolitikk.  

4

JUN

2024

Foto: iStock

Date

4. juni 2024

Time

08:30

Search

Nationaltheateret konferansesenter KS Agenda. Seminaret er både fysisk og hybrid

Arbeidsgiverforeningen Abelia, fagforeningen Tekna og Senter for seniorpolitikk inviterer til frokostmøte med fremleggelse av en ny forskningsrapport fra AFI om kompetanseutvikling blant seniorer i deres bransje.

Programmet for frokostmøtet.

08.00Frokost
08.30Velkommen til frokostseminar v/Olav Eikemo, Senter for seniorpolitikk   
08.35«Aldersmangfold som ressurs?  
 Kompetanseutvikling blant seniorer i kunnskaps- og teknologibransjen» Et samarbeidsprosjekt mellom Abelia, Tekna og Senter for seniorpolitikk.  
 Hvordan gir virksomheter innenfor kunnskaps- og teknologibransjen seniorer adgang til kompetanseutvikling, og hvordan brukes seniorenes eksisterende kompetanse og erfaring? v/ Camilla S. Lundberg og Vidar Bakkeli, AFI  
09.00Kommentarer fra partene: Fernanda Winger Eggen, fagleder analyse, Abelia og Anette Moldrem, juridisk rådgiver, Tekna  
09.15Seniorerene bidrar til veksten i Kongsberg Gruppen ASA
Kongsberg Gruppen ASA er kjent for å være innovativ, og har et sterkt behov for å beholde og utvikle kompetansen også blant eldre arbeidstakere.
HR-leder Anne Gro Kjørstad forteller om hvordan de arbeider for å utvikle et lengre arbeidsliv.
 09.25Hvordan utvikle og ta i bruk seniorkompetansen i en høykompetent virksomhet?  
Samtale mellom Camilla S. Lundberg, Fernanda Winger Eggen, Anette Moldrem og Anne Gro Kjørstad ledet av Olav Eikemo, SSP.    
09.40Avrunding og avslutning v/ direktør Kari Østerud, SSP.  
09.45Slutt