Gode tips fra karriereveileder

Åtte råd til deg som er over 55 år og søker jobb

Å være jobbsøker handler om å bygge din egen merkevare. Hva vil jeg folk skal tenke, se og høre om meg som jobbsøker?

Elina B. Bjørck, HR-huset

Partner/ seniorrådgiver Elina B. Bjørck ved HR-Huset gir deg som er over 55 år og søker jobb sine beste tips. (Foto: HR-Huset)

Jobbsøking er en salgsprosess. Det handler om å bli søkbar for dem som skal ansatte. Det handler om å være tydelig og få frem din kunnskap, erfaring og adferd. Bruk din erfaring og alder som en viktig verdi som differensierer deg fra 30-40 åringene.

Tekst skrevet av Elina B. Bjørk ved HR-Huset på oppdrag fra Senter for seniorpolitikk. HR-Huset er en av flere private karriererådgivere.

1. Bli bevisst på verdien av egne erfaringer, kunnskap, personlighet og preferanser

Uansett om du er ung eller i kategorien unge eldre, så er det viktigste å være tydelig på hva du KAN. Hva kan du BIDRA med til en ny arbeidsgiver?

Virksomheter rekrutterer fordi de behøver å få noen oppgaver gjort. Så de må raskt forstå hva akkurat DU kan tilføre.

 Mange jobbsøkere har mest fokus på sine personlige egenskaper, slikt som; samarbeidsevne, evne til å ta initiativ, lojalitet, godt humør m.m. Dette er også viktig, men arbeidsgiveren er nok mest interessert i hva du kan tilføre av kompetanse, erfaring og evner. For eksempel solid kunnskap og erfaring innen regnskapsanalyse, 15 års erfaring innen prosjektstyring, bred kompetanse og erfaring fra strategisk og operativ HR, osv.

Vi lærer hele livet; på jobb, privatliv, verv og fritidsinteresser. Hva har du lært? Hva kan du? Hvilke kompetanser har du gjennom dine erfaringer? Husk også at det er flere typer kompetanse:

  • Formal kompetanse
  • Personlig kompetanse og evner
  • Realkompetanse
  • Sosial kompetanse

2. Hva er dine personlige styrker

Sett opp en liste. Spør også  personer som kjenner deg godt. Kanskje du har vært gjennom ulike personlighetstester i tidligere jobber, se på attester m.m. som kan være til hjelp.  Velg deg tre egenskaper som du mener beskriver dine styrker godt. Ikke vær beskjeden! For eksempel handlekraftig, god til å gjennomføre, strukturert, humørspreder ……

3. Hvilken jobb ønsker jeg meg, og hva passer for meg?

Jeg står i et veikryss nå, hvilken vei ønsker jeg meg videre? Hva er viktig for meg i en ny jobb? Er det innflytelse, utvikling, fleksibilitet, samspill, trygghet, ansvar, utfordring, ledelse eller annet? Er det en spesiell bransje, spesifikke oppgaver, eller noe annet? Hva er det jeg absolutt ikke vil? Tenk godt igjennom disse spørsmålene.

Når du kombinerer hva du KAN, Hvem du ER og hva du VIL, så er det i dette grensesnittet at du sannsynligvis er på ditt beste. Det er der du bør fokusere i jobbsøkerprosessen.   

4. Se muligheter og forstå dagens arbeidsmarked

 Å kartlegge og bygge nettverk er særdeles viktig. På det åpne arbeidsmarkedet, der ledige stillinger er utlyst (f.eks. på Finn.no), er konkurransen stor. Sannsynligvis vil sjansen være større, og konkurransen mindre dersom ledige stillinger ikke er utlyst.

Disse muligheten finnes kanskje i ditt eget nettverk eller hos rekrutteringsselskapene. Kartlegg nettverket ditt og inviter til kaffemøter med personer som kan koble deg til andre personer i virksomheter du ønsker å jobbe i.  Tenk også på muligheten til midlertidig stilling gjennom bemanningsbransjen. Ofte blir slike stillinger fast etterhvert. Eller du kan vinne erfaring ved å være freelance og gå fra oppdrag til oppdrag.

5. Lag en god CV

CV’en er din salgsplakat og ikke et statisk dokument (curriculum vitae). CV’en er mye fakta, men må likevel tilpasses stillingen du søker. Fremhev den erfaringen som er mest relevant for stillingen du søker. Søk etter gode maler for å vise din arbeidserfaring, utdannelse og annen kompetanse på en mest mulig oversiktlig måte.

Skal utdanning eller erfaring stå først i en CV? Det som veier tyngst i din CV og det som er mest relevant for stillingen setter du først. Ta med relevante kurs, data, språk og verv.  Sørg for at du har en god profilbeskrivelse på toppen av CV’en. Her setter du opp dine fremste faglige og personlige styrker. Max 2 sider. CV’en skal være relevant, tydelig og differensiert. Bruk gjerne bilde.

6. LinkedIn

LinkedIn er det meste brukte verktøyet blant rekrutteringsselskaper i dag.  Det er helt avgjørende å ha en oppdatert og velfungerende LinkedIn-profil. Her handler det om å gjøre seg søkbar for fremtidige arbeidsgivere. Ta et lynkurs i LinkedIn – det finnes på nettet.

7. Søknaden

Ring før du søker. Det å ringe før du søker gir deg også en mulighet til å få mer informasjon om stillingen, samt å kunne si ditt bidrag og dine erfaringer som er relevant til stillingen. Du kan også da referere til en hyggelig samtale innledningsvis i søknadsteksten. 

Søknaden må være kort og konsis, max 1 side. Fokusét må være ditt bidrag og din motivasjon for stillingen og virksomheten, med vekt på informasjonen du fikk da du ringte.

Hvis du søker på en utlyst stilling, er det smart å lage en enkel stillingsanalyse:

Sett opp oppgavene som skal løses, kravene som stilles til utdanning, erfaring og egenskaper. Skriv ned din kompetanse og erfaring som speiler kravene. Bruk søknaden til å besvare kravene i annonsen. 

8. Presentasjon og intervju

Vær tydelig på fremføring av din personlige merkevare. Forbered deg godt på kunnskap om virksomheten, ditt bidrag, dine styrker samt gode spørsmål til virksomheten. For eksempel hvilke planer har virksomheten videre, strategi, største utfordringer, om kulturen m.m.

Lykke til!