Karriereløp i USA

Kvinner bytter jobb oftere desto høyere utdannelse de har

Kvinner med bachelor har hatt 13 jobber i livet, mens kvinner uten high school har hatt 10.

Berit Solli

Ambulansefolk

Kvinner og menn hadde ulike antall jobber i sin karriere ettersom hvor høy utdannelse de har.

De siste kohortene av de såkalte “babyboomerne”, født fra 1957 til 1964, hadde i gjennomsnitt 12,4 jobber i sitt karriereløp fra de var 18 til 54 år. Dette gjelder både kvinner og menn og alle utdannelsesnivå. Folk født i 1957 er nå 64 år gamle. Nesten halvparten av disse jobbene hadde de som unge, fra de var 18 til 24 år.

Det viser nye tall fra amerikanske Bureau of Labor Statistics.

Menn uten vitnemål hadde i gjennomsnitt hatt 14 jobber fra 18 til 54 år, mens menn med en bachelorgrad og enda høyere utdannelse hadde hatt 12 jobber.

Høyere jobbrotasjon

Dette i kontrast til karriereløpet for kvinner: Kvinner uten videregående skole hadde hatt 10 jobber fra de var 18 til 54 år, mens kvinner med en bachelorgrad og høyere hadde 13 jobber mellom disse årene.

Så høyt utdannede menn og lavt utdannede kvinner har vært å anse som mest stabil arbeidskraft gjennom sin karriere.

I gjennomsnitt hadde menn 12,6 jobber og kvinner 12,3 jobber fra 18 til 54 år.

Tabell og grafikk for dataene:

Statistikk for karriereløp