Tyngre tider i arbeidsmarkedet

Råd til deg som søker jobb

Senter for seniorpolitikk har invitert fire eksperter til å gi råd om å fornye seg i den jobben man har, og om å få ny jobb. Først ut er karriereveileder Mette Manus:

Mette Manus

Karriereveileder Mette Manus gir råd til deg som søker ny jobb. (Foto: Privat)

Å søke ny jobb er en prosess som krever god selvinnsikt, klare ønsker og konkrete mål, engasjement og stå-på vilje. Prosessen er krevende og tar tid, så den bør ikke utsettes. Det er en jobb å søke jobb, og jobben kommer ikke til deg, så det er viktig å være aktiv, bruke nettverket ditt og søke jobber du har lyst på.

Den som leser CV’en og søknaden vil gjerne fort få vite hva du kan tilby i stillingen, og for å skille deg ut i mengden må du allerede her vise hva du står for.

Her er noen punkter du kan tenke gjennom:

Still deg spørsmålene:

  • Selvinnsikt. Hvem er du? Hva vil du? Hva kan du? Hva er du god til? Hva vil du helst jobbe med?
  • Realitetsorientering. Hvilke jobber finnes hvor du kan bidra med din kompetanse? Hva mangler du eventuelt av kompetanse? Hvordan kan du skaffe deg kunnskap du mangler? Nye studier eller etterutdanning? Det finnes utallige muligheter.
  • CV og søknad. Lag en målrettet og ryddig CV og søknad som klart får frem hva du står for. Søk hjelp til å få den optimal. Lag også en åpen søknad som du kan sende til bedrifter/organisasjoner hvor du ønsker å jobbe. Få frem hva du kan tilby av kunnskap og erfaring og vis at du er motivert. Nevn eksempler som underbygger kompetansen din.
  • LinkedIn. Vær på LinkedIn, for her leter rekrutterere etter kandidater, samtidig kan du bygge nettverk.
  • Nettverket. Nettverket ditt er større enn du tror, så bruk det! Spør tidligere kolleger og venner om de kan være en kontaktperson for deg. Dvs. når du ringer eller mailer til en bedrift, kan du hilse fra NN. Dette er en indirekte anbefaling og gir deg lettere oppmerksomhet fra den du kontakter.
  • Alder. Ikke fokuser på alderen din hverken i søknad eller intervju. Fremhev derimot hva du har av lang livs- og arbeidserfaring. Du har vært gjennom omstillinger, hatt måttet forholde deg til ulike ledere og kolleger og har måttet tilpasse deg nye situasjoner og nye arbeidsoppgaver. Nevn at jobben er viktigere for deg nå enn noensinne, for eventuelle barn er store, og du har mer tid til å konsentrere deg om jobben. Du er en stabil arbeidskraft som har lite fravær, og er gjerne mer fleksibel hva ferieavvikling gjelder.
  • Ærlighet. Søknaden skal gi et realistisk bilde av din kompetanse, kvalifikasjoner, sterke sider og din motivasjon. Men det lønner seg alltid å være nøktern og ærlig. Hvis du overdriver eller lyver, blir det alltid avslørt i et intervju. Det er i intervjuet at du kan vise hvem du er, og hva du står for. Vær blid, høflig og lyttende.
  • Motivasjon.

Om du ønsker fornyelse og utvikling i jobben du har, eller søker ny jobb, vil du over 55 år være veldig motivert. Men det er viktig å vise motivasjonen uten å virke desperat, selv om du har søkt mange jobber uten å lykkes. Det er lov å si at du har veldig lyst på jobben på slutten av intervjuet.