Offentlig tjenestepensjon

Vellykket frokostmøte

Onsdag 24. april arrangerte Senter for seniorpolitikk frokostmøte om ny offentlig tjenestepensjon. Her ser du presentasjonene fra Vivens og NyAnalyse, og fra Unio.

Berit Solli

Kari Østerud

Kari Østerud

Her finner du presentasjonene:

Vivens og NyAnalyse

Unio

Senter for seniorpolitikk inviterte til frokostmøte for å presentere en ny rapport om konsekvensene for ulike grupper av den nye offentlige tjenestepensjonen, som vil gjelde fra 2020 for personer født etter 1963.

Frokostmøtet var fulltegnet med 100 deltagere på Thon hotell Opera i Oslo.

NyAnalyse og Vivens presenterte den nye rapporten.

Last ned rapporten her:

Positive fagforeninger«Kampen for å gå av ved 62 år, er kampen for å bli minstepensjonist. Den kampen tar vi ikke i fagbevegelsen,» sier sjeføkonom Erik Orskaug i Unio.

Også spesialrådgiver Steinar Fuglevaag i Fagforbundet er positiv til den nye offentlige tjenestepensjonen: «Dette blir ikke enkelt, men det blir bra,» sier han. Han understreker at det viktigste for unge er å skaffe seg bolig og bli gjeldfri til pensjon, og at man kan være skeptisk til salgsfremstøt for private tilleggspensjoner.

Offentlige arbeidsgivere

Direktør Kari Østerud ved Senter for seniorpolitikk anbefaler offentlig ansatte å bla i rapporten med eksempler, men man trenger ikke å bli ekspert. Hun er mest opptatt av at det må en betydelig adferdsendring til for at folk skal stå lenger i jobb fremover.

«Offentlige arbeidsgivere må fornye arbeidsgiverpolitikken sin. Staten som arbeidsgiver bør gå foran for å øke avgangsalderen. Tidspunktet folk velger å gå av handler ikke bare om penger, men om ledelse,» sier Østerud.

Hun trekker særlig frem at aldring må inn som tema i lederopplæringen, at HR-strategier må inkludere seniorene med kompetanseplan og -krav for alle, og at seniorene må være med i IA-avtalen.

Den nye offentlige tjenestepensjonen skal vedtas av Stortinget før sommeren.

Til rapporten «Ny offentlig tjenestepensjon» av 23, april 2019 er det også gjort flere beregninger for ulike årskull med ulike inntektsnivåer og opptjeningstider – kalt typeeksempler. Kjenner du deg ikke igjen i de eksemplene som er omtalt i rapporten, kan det hende du vil finne eksempler i dette notatet som er nærmere deg når det gjelder fødselsår, årsinntekt og antall år i arbeid. Typeeksemplene er et supplement til rapporten.