Gode evalueringer

Tettere samarbeid med NAV

Senter for seniorpolitikk har holdt flere kurs for ansatte og brukere av NAV denne våren. Flere står for tur utover høsten.

Berit Solli

Jon Fjeldstad og Helene Eriksen

Veileder Helene Eriksen møter seniorrådgiver Jon Fjeldstad hos NAV i Larvik.

Senter for seniorpolitikk holder mange foredrag, kurs og driver med veiledning hos ulike virksomheter. I tillegg har vi denne våren hatt et økende samarbeid med NAV-kontorer, blant annet i Follo, Larvik og på St Hanshaugen.

Se nyhet med film fra NAV Nordre Follo her.

«Det er viktig med en seniorpolitisk tilnærming hos NAV-ansatte som skal hjelpe erfarne arbeidstakere til å få ny jobb. Seniorer har andre arbeidslivserfaringer, er i en annen livsfase og har andre valgmuligheter enn yngre,» sier seniorrådgiver Jon Fjeldstad.

Han har allerede flere avtaler med NAV klare for høsten, men oppfordrer likevel NAV-kontorer over hele landet til å ta kontakt.

Fjeldstad holdt foredrag for to grupper hos NAV i Larvik, en gang for de ansatte og en gang for en samling eldre jobbsøkere.

“I evalueringene sa flere ansatte at de syntes dette var bra, og på internmøte dagen etter ble det referert til noe Senter for seniorpolitikk hadde sagt. Av syv svar fra brukerne likte tre dette foredraget best. Så dette ble lagt merke til, og umiddelbart brukt og reflektert over,” forteller veileder Helene Eriksen i NAV i Larvik.

Det er et faktum at eldre arbeidstakere generelt har større arbeidsglede, bredere kompetanse og høyere mestringsfølelse. «Vi har god erfaring med å treffe både ansatte jobbveiledere og jobbsøkere. Sammen setter vi fokus på ressursene hos erfarne arbeidstakere,» sier Fjeldstad.

arbeidsglede
Blant budskapene «ute på veien» er at arbeidsgleden øker med alderen.

Stort behov

Det er over 60.000 ubesatte stillinger i Norge. I 2022 ble 64 200 registrert som nye alderspensjonister. Under 40 prosent av 65-åringene er i arbeid. Så det er stort behov i arbeidsmarkedet for flere arbeidstakere.

Samarbeidet med NAV er med å bidra til økt interesse for å arbeide lenger og økt forståelse for betydningen av at flere jobber lenger.

Kompetanse er viktigst

Seniorene har høy kompetanse, stabil livssituasjon og lavt sykefravær, påpeker Fjeldstad. Når han er ute og holder foredrag, understreker han både ledernes og den ansatte selv sitt ansvar.

«Seniorene har også et eget ansvar for å selge sin kompetanse og motivasjon på riktig vis,» sier Fjeldstad.

Les også: NAV vil ha mer samarbeid med SSP

Les mer om vår tjeneste for opplæring, veiledning og samarbeid her.

Skal vi komme til dere i høst? Ta kontakt her!