Vi fornyer oss

Blir Kunnskapssenter for lengre arbeidsliv

Senter for seniorpolitikk bytter nå navn til Kunnskapssenter for lengre arbeidsliv.

Berit Solli

buss-sjåfør

«Fremtidens velferdssamfunn er avhengig av seniorenes arbeidskraft og kompetanse. Tiden er inne for at langt flere virksomheter nå setter lengre arbeidsliv på agendaen,» sier direktør Kari Østerud.

For mens andelen yrkesaktive synker, forsvinner fortsatt mange seniorer tidlig ut av arbeidslivet. Skal vi klare å finansiere framtidens velferd, er yrkesaktive seniorer en del av løsningen. Senteret skaffer forskning og formidler kunnskap om eldre arbeidstakere til arbeidsgivere, ledere, HR, tillitsvalgte og arbeidstakere 55+

Alle de store arbeidsgiverorganisasjonene og fagforeningene, samt universiteter og departementer, er tilknyttet Kunnskapssenteret. Styreleder er LOs Kristin Sæther og nestleder er NHOs Kristin Diserud Mildal.

«Det nye navnet er tydeligere på hva vi faktisk gjør, og skal hjelpe oss å nå bredere ut i virksomhetene. Vi har vært et kunnskapssenter for et lengre arbeidsliv i flere tiår allerede. Det er nå på tide å skifte navn som står i stil med det vi faktisk gjør. Vi driver jo ikke med seniorpolitikk, men vi skaffer til veie og formidler forskning og kunnskap om arbeidslivet,» sier Østerud.

For mer informasjon, kontakt:

Direktør Kari Østerud på 93 48 01 99 eller kari@lengrearbeidsliv.no.

Kommunikasjonsrådgiver Berit Solli på 97070657 eller berit@lengrearbeidsliv.no