Nytt navn, nye i styret og hold av 11. september

Vi blir Kunnskapssenter for lengre arbeidsliv

Årsmøtet har bestemt at vårt nye navn blir Kunnskapssenter for lengre arbeidsliv. Og vi har fått to nye styremedlemmer. Og hold av 11. september kl 14 til kåseristafett på Kulturhuset i Oslo.

Berit Solli

Svele, Sæther og Hov Randmæl.

I styret (f.v.): Astrid Merethe Svele (Akademikerne) , ble valgt som nytt styremedlem. Kristin Sæther (LO) ble gjenvalgt som styreleder. Øyvind Hov Randmæl (YS) ble valgt vara. (Foto: Berit Solli)

Onsdag 12. juni avholdt vi årsmøte med representanter for våre 29 tilknyttede virksomheter. LO og NHO leder an i flokken av organisasjoner som står bak oss.

Årsmøtet sluttet seg til styrets forslag om å bytte navn på senteret. Det nye navnet er Kunnskapssenter for lengre arbeidsliv. Det nye navnet er tydeligere på hva vi faktisk gjør, og skal hjelpe oss å nå bredere ut. Vi driver jo ikke med «seniorpolitikk», som mange ute i virksomhetene opplever at handler om å avvikle karrieren til folk over 55.

Det vi driver med, er tvert imot å oppfordre til å utvikle ansatte over 55. Vi skaffer og formidler forskning og kunnskap om å rekruttere, utvikle og beholde eldre arbeidstakere i virksomhetene. Ved 55 kan man ha en tredjedel av arbeidslivet sitt foran seg. Det er stadig viktigere for virksomhetene, velferdssamfunnet og for den ansatte selv at flest mulig kan og vil jobbe lenger.

Les mer om begrunnelsen for å bytte navn her.

Styreleder Kristin Sæther (LO) forsikret forsamlingen om at alle varianter av kompetansesenter/kunnskapssenter i bestemt og ubestemt form, og med og uten “senior” og “arbeidsliv”, og er det best med “et lengre arbeidsliv” eller bare “lengre arbeidsliv”, og enda flere varianter, er blitt lest og veid og prøvd i munnen. Styret har også vurdert forkortelser og nye, korte ord for senteret.

Etter alle kreative omveier og lytteprøver, landet styret enstemmig på at det er godt å ha et ordentlig, beskrivende navn, selv om det kan bli litt langt.

Kunnskapssenter for lengre arbeidsliv, altså.

Kåseristafett 11. september

I anledning vår fornyelse ber vi deg allerede nå om å holde av onsdag 11. september kl 14 til en kåseristafett på Kulturhuset i Oslo (og streaming for hele landet).

Programmet er ikke klart. Det blir et lettbent arrangement om lengre arbeidsliv.

Ny design

Vi fornyer vår over 50 årige virksomhet også med ny design. Det blir nye, tidsriktige farger og vår venn uglen (logoen) har fått ny drakt og tre ben for å vise trepartssamarbeidet.

Dette er vår nye, moderne fargepalett, med primærfarger (de store) og sekundærfarger. De vil komme i bruk på den nye nettsiden. Følg med!

Kunnskapssenter for lengre arbeidslivs nye fargepallett.

Til lengrearbeidsliv.no

Nettsidene våre flytter over til lengrearbeidsliv.no den siste uken i juni. Nettsidene vil ha det samme innholdet, men vi skifter farger, logo, fonter, osv. Så det er som om vi maler om, men vi bygger ikke om.

Mailadressene våre blir fornavn(at)lengrearbeidsliv.no. Når nettsidene er oppe, vil vi sende mail til alle våre kontakter om endringene.

Svele og Hov Randmæl inn i styret

Årsmøtet valgte også to nye medlemmer til styret, samt gjenvalgte LOs Kristin Sæther som styreleder.

Den ene nye i styret er Astrid Merethe Svele (Akademikerne). Hun ble valgt som nytt styremedlem for en periode på to år.

Den andre nye i styret, er Øyvind Hov Randmæl (YS). Han ble valgt som personlig vara for en periode på to år.

Verv en venn

Kjenner du en som bør abonnere på vårt ukentlige nyhetsbrev, finn skjema her!

Skal vi hjelpe også din virksomhets ledere, tillitsvalgte og Hr med å få til et lengre arbeidsliv? Ta kontakt her!