Årsmøte 12. juni

Blir vi «Kunnskapssenter for lengre arbeidsliv»?

Styret i Senter for seniorpolitikk foreslår navnebytte til Kunnskapssenter for lengre arbeidsliv.

Berit Solli

Senter-for-seniorpolitikk

Ansatte fra venstre: Linda Hauge, May-Britt Pedersen, Kari Østerud, Olav Eikemo, Jon Fjeldstad, Roger Moen og Berit Solli (Foto: Sverre Chr Jarild)

Styret i Senter for seniorpolitikk har funnet ut at det er på tide å gi senteret et navn som står mer i stil med det vi faktisk gjør. Vi driver jo ikke med «seniorpolitikk», som mange ute i virksomhetene opplever at handler om å legge en plan for å avvikle karrieren til folk over 55.

Det vi driver med, er tvert imot å oppfordre til å utvikle ansatte over 55. Vi skaffer til veie og formidler forskning og kunnskap om arbeidslivet, og spesielt om eldre arbeidstakere. Ved 55 har man en tredjedel av arbeidslivet sitt foran seg. Hvordan kan det bli de beste arbeidsårene?

Vi har egentlig vært et kunnskapssenter for et lengre arbeidsliv i flere tiår allerede. Da vi fikk seniorpolitikk-navnet på tidlig 2000-tall, var det riktig ut fra datidens behov og begrepsbruk. Men samfunnet rundt oss har endret seg. Nå endrer vi oss, også.

For mens andelen yrkesaktive synker, forsvinner fortsatt mange seniorer tidlig ut av arbeidslivet. Skal vi klare å finansiere fremtidens velferd, er yrkesaktive seniorer en del av løsningen. Norge trenger erfaring i arbeidslivet, for den enkelte, for virksomhetene og for samfunnet som helhet.

Vedtektsendring

Navnebyttet foregår ved at styret foreslår navneendringen i form av vedtektsendring til årsmøtet 12. juni.

Styret vårt består av representanter for store arbeidsgiverforeninger, fagforeninger, departementer og forsknings- og utdannelsesinstitusjoner. Nå er LOs Kristin Sæther styreleder og NHOs Kristin Diserud Mildal nestleder i styret.

Styret fornyet vår strategi 2024-2030 i desember. Der ba styret om en prosess for nytt navn og profil. Administrasjonen og styret har derfor hatt en prosess gjennom våren for å komme frem til et nytt, passende navn. Denne prosessen har ført frem til at styret nå enstemmig har foreslått at Senter for seniorpolitikk skifter navn til Kunnskapssenter for lengre arbeidsliv.

Årsmøte i Senter for seniorpolitikk avholdes onsdag 12. juni. Årsmøtedokumenter med navneforslaget er sendt ut til våre 30 tilsluttede organisasjoner, som har stemmerett på årsmøtet.

Lengrearbeidsliv.no

Hvis navnebyttet blir vedtatt 12. juni, vil administrasjonen fortest mulig sette i verk skiftet. Vi vil flytte nettsiden og mailadressen til lengrearbeidsliv.no, samt skifte logo, farger og fonter. Planen er å få endringene på plass i ukene frem til St. Hans.