Skarp kommentar

DN om seniorpolitikk i DNB, Veidekke og Kongsberg

Dagens Næringsliv viser frem eksempler på god seniorpolitikk i bedrifter og løfter den samfunnsøkonomiske betydningen av at flere jobber lenger.

Berit Solli

Oppslag i DN

Kamp om seniorene - økt avgangsalder gir kjempegevinst, skriver Dagens Næringsliv 6. mai. (faksimile)

Fakta

Prosentvis andel av den sysselsatte i befolkningens alder ved utgangen av 2023:

50 år: 82,2 %
55 år: 79,7 %
60 år: 75,3 %
65 år: 47,6 %
70 år: 19,8 %
Kilde: SSB

Under halvparten av arbeidstagere på 65 år er i jobb. Nå gjør flere bedrifter tiltak for å få seniorene til å fortsette, skriver DN.

Dagens Næringsliv omtaler mandag hvordan storbanken DnB, entreprenøren Veidekke og industriselskapet Kongsberg Gruppen forsøker å få sine eldre arbeidstakere til å bli litt lenger. Avisen bruker fire sider mandag 6. mai, pluss digitale flater.

Tittelen er “Kamp om seniorene – økt avgangsalder gir kjempegevinst“.

Avisen har mest omtale av prosjektet i DnB, som Fafo har evaluert. Journalisten har også intervjuet Ole Christian Lien, avdelingsdirektør i Navs kunnskapsavdeling, og Senter for seniorpolitikks direktør Kari Østerud.

– Mange av våre ansatte begynte å førtidspensjonere seg. Det var en oppfattelse at det var bare å få inn yngre så ville dette ordne seg. Men det gjorde det ikke. Så begynte vi å stille spørsmålet hvorfor 62-åringene sluttet, sier Kjersti Lind Karlsen, kompetanseansvarlig i DNBs bedriftssenter til Dagens Næringsliv.

Viktig for samfunnet at flere jobber lenger

Sammen med kollega Kristin Berg Holter tok hun initiativet til et kompetanseløft om eldre arbeidstagere for ledere og medarbeidere.

– Det var rett og slett et fravær av dialog om tematikken, sier Rasmus A. Figenschou, divisjonsdirektør for bedriftsmarkedet Norge i DNB.

Kommentator Anita Hoemsnes har en kommentar “Velkommen til norsk arbeidsliv 2.0!” Hun innleder kommentaren med:

“Det brukes mye penger på å få dem som står utenfor arbeidslivet inn. Kanskje det heller bør brukes mer på å få dem som allerede jobber til å stå lenger?”

kommentar
Velkommen til norsk arbeidsliv 2.0! skriver kommentator i Dagens Næringsliv Anita Hoemsnes 6. mai. (faksimile)

*

Trenger deres virksomhet mer kunnskap om aldring og arbeid eller om hvordan rekruttere, utvikle og beholde seniorer?

Vi tilbyr tilpassede innlegg, kurs eller seminarer, skreddersydd etter deres behov.