Fafos notat om nyutviklet lederkurs

Opplæringsprogram DnB

Dette notatet beskriver hvordan modellen for lederopplæring i seniorpolitikk ble utprøvd i en bank. Opplegget består av én opplæringsdag med gruppeintervjuer i forkant og etterkant av opplæringen. Opplæringsdagen ble gjennomført av SSP, mens intervjuene ble gjennomført av Fafo. Notatet er Fafos oppsummering av erfaringene med denne modellen for lederopplæring i seniorpolitikk

Av Berit Solli, 6. mai 2024

Senter for seniorpolitikk (SSP) har blitt bedt om å bistå i å utvikle og gjennomføre et lederprogram om seniorpolitikk for ledere i DnB. Målet er å redusere antall ansatte som slutter når de blir 62 år. For å bidra til dette har SSP valgt å prøve ut en ny modell for lederopplæringen i samarbeid med Fafo.

Ambisjonen med modellen er både å sikre at opplæringsdagen blir målrettet etter bedriftens behov, og å fremme bevisstgjøring og refleksjon hos lederne som deltar.

Opplæringsdagen ble gjennomført av SSP, mens intervjuene ble gjennomført av Fafo. Notatet er Fafos oppsummering av erfaringene med denne modellen for lederopplæring i seniorpolitikk.

Fafos arbeid er utført av Anne Inga Hilsen.

Mål for ledere, kultur, medarbeidere og kompetanseoverføring

Bankens utgangspunkt for prosjektet var et definert ønske om å stimulere til at flere velger å jobbe frem til oppnådd pensjonsalder. I en definert del av virksomheten har de i de siste årene opplevd at mange ansatte velger å førtidspensjonere seg. De besitter verdifull kunde- og bankkompetanse som banken ønsker å beholde. Banken ønsker derfor at flere blir stående lengre i jobb og at turnover reduseres.

Målet for banken defineres i fire skritt:

 1. Ledere: Øke kompetansen til å ha god dialog og en god oppfølgingsplan med
  seniorer
 2. Kultur: Endre kulturen slik at holdningen blir å stå i jobb til full pensjonsalder
 3. Medarbeider: Utfordres til å ha en mer bevisst plan for seniorperioden
 4. Kompetanseoverføring: Vi skal høste av seniorenes kompetanse og overføre denne
  til de yngre medarbeiderne
  For å øke ledernes kompetanse slik at de kan ha god dialog og god oppfølgingsplan
  med seniorene hentet banken ekstern støtte fra SSP. SSP bidro med en opplæringsdag
  med kunnskap om seniorer i arbeidslivet og om hva vi vet om tiltak som kan bidra til at
  flere velger å stå lenger i jobb. For å sikre at denne opplæringen traff behovet hos lederne og bidro til den ønskede endringen, ble Fafo engasjert for å gjennomføre intervjuer i forkant og etterkant av dagen.

Se også tidligere faktaark om seniorer i finansbransjen her.