Ny pensjonsordning

Ny offentlig tjenestepensjon

Hvilke konsekvenser vil den nye pensjonsordningen for offentlig sektor få for ulike yrkesgrupper, ulike årskull og ulike inntektsnivåer? Hvem er omfattet og hvordan slår dette ut økonomisk for deg som blir berørt?

Av admin_senior, 24. april 2019

Denne rapporten er skrevet av NyAnalyse og Vivens på oppdrag fra Senter for seniorpolitikk (SSP). Hensikten er å beskrive konsekvensene av ny offentlig tjenestepensjon og gi en beskrivelse av gruppene som er berørt.

Les rapporten her

NyAnalyse og Vivens er uavhengige rådgivnings- og utredningsselskaper med spisskompetanse innen samfunnsøkonomisk analyse, næringspolitikk, arbeidsmarked og pensjon.

Pensjonsreformen

Det har i flere år vært arbeidet med å tilpasse offentlig tjenestepensjon til pensjonsreformen. Om lag 1 million yrkesaktive har i dag offentlig tjenestepensjon.

Den nye ordningen vil bli innført i 2020 og gjelde for alle som er født i 1963 eller senere. De som er født i 1962 eller før vil beholde dagens ordning. Av de med offentlig tjenestepensjon er om lag 260 000 yrkesaktive født i 1962 eller tidligere, mens 740 000 er født i 1963 eller senere. 70 prosent av de som har offentlig tjenestepensjon er kvinner.

Les mer på vår side Arbeid og Pensjon

*

Trenger du eller din virksomhet mer kunnskap om aldring og arbeid, hvordan de 15 neste årene i arbeidslivet kan bli de 15 beste eller andre seniorpolitiske tema?

Ta kontakt med oss her!

Hvorfor seniorpolitikk?
Hvordan utvikle god seniorpolitikk?

*

Her finner du flere forskningsrapporter