Nye forskningsresultater

Hvordan opplever aldersgruppen 55+ å søke ny jobb?

Er det slik at eldre arbeidssøkere opplever aldersrelaterte utfordringer eller hindringer når de søker ny jobb? I hvilken utstrekning opplever de at alderen påvirker egen atferd? Og i hvilken grad opplever de at alderen påvirker atferd og beslutninger hos dem som skal ansette?

Av admin_senior, 17. februar 2023

Senter for seniorpolitikk har stilt spørsmålet hvordan seniorer 55+ opplever å søke jobb.
Arbeidsforskningsinstituttet fikk oppgaven å kartlegge 55+seniorers forhold knyttet til jobbsøkerprosessen. Det ble benyttet kvalitative samtaleintervjuer i tillegg til fasilitering av fokusgrupper.

Se opptak fra seminaret her

Studien viser sentrale tilbakemeldinger til arbeidsgivere, som for eksempel at det er ønskelig at de alltid gir saklige og sanne begrunnelser til seniorkandidater som ikke ansettes.

Anne Grethe Solberg
Forsker Anne Grethe Solberg legger frem ny kunnskap om hvordan det er å søke jobb når du er over 55 år. (Foto: OsloMet)

Redusere frustrasjon

Det ville redusere frustrasjon og spekulasjon i om det foregikk aldersdiskriminering. Arbeidsgivere bør også realitetsorientere seg når det gjelder stillingsutlysninger.

Lang erfaring, men ung alder

Det kom kritikk av jobbannonser som opplevdes som urealistiske ved å etterlyse «superhelter» med lang erfaring, men ung alder.

Arbeidsgivere som sier opp seniorer mot deres vilje, kan i de tilfellene det er ønskelig og mulig, sørge for å tilby rådgivning om jobbsøkermarkedet.

Skrive CV og mekanisk bruk av nettverk

Å hjelpe en jobbsøkende senior kan handle om langt mer enn hvordan teknisk skrive CV, mekanisk bruke nettverk og systematisk søke jobber. Det handler om å mobilisere indre motivasjon og oppmuntre til å kanalisere seniorens tanker og krefter på en effektiv måte.

Les mer i rapporten!

OsloMet / AFI

*

Her finner du flere forskningsrapporter