Nye forskningsresultater

Hvordan opplever aldersgruppen 55+ å søke ny jobb?

Er det slik at eldre arbeidssøkere opplever aldersrelaterte utfordringer eller hindringer når de søker ny jobb? I hvilken utstrekning opplever de at alderen påvirker egen atferd? Og i hvilken grad opplever de at alderen påvirker atferd og beslutninger hos dem som skal ansette?

17

FEB

2023

Foto: iStock

Date

17. februar 2023

Search

Price

Gratis

Se opptak her!

08.00Registrering – Servering av enkel frokost og kaffe/te  
08.30Velkommen – Bakgrunnen for prosjektet v/Kari Østerud, Senter for seniorpolitikk  
08.40Presentasjon av forskningsprosjektet og hovedfunn  
* Hva preger rekrutteringsmetoder som fremmer og hemmer seniorers muligheter?
* Betydningen av holdninger og kommunikasjon – blir alder en hindring for nye muligheter i arbeidsmarkedet?
* Finnes det hensiktsmessige tiltak?  
v/Anne Grethe Solberg, forsker II v/AFI, OsloMet

Anne Grethe Solberg, forsker II v/Arbeidsforskningsinstituttet AFI

Spørsmål fra salen  
09.20Panelsamtale: Hva tenker de som rekrutterer?
Kari Østerud i samtale med:
* Gro Møllerstad, daglig leder i Møllerstad Rekruttering,
* Anne Sødem, HR-direktør i Caverion Norge
* Even Bolstad, daglig leder i HR Norge  
09.50Hvordan kan vi bruke resultatene for å komme videre? v/styreleder i Senter for seniorpolitikk Kristin Diserud Mildal, direktør Pensjon og forsikring, NHO      
10.00Avslutning