Nytt notat fra Agenda

Hvem er de nye seniorene?

I hvilken grad fanges forbedringer i levealder og helse opp i dagens norske samfunnsdebatt om eldre som framtidig problem eller ressurs? Hvor går skillet mellom arbeid og velferd i framtida?

Av admin_senior, 20. november 2018

Tankesmien Agenda: Hvem er de nye seniorene?

Les rapporten her

Dette notatet utforsker hva som kjennetegner dagens og framtidens seniorer og eldre, og hvordan de kan være en ressurs for samfunnet. Notatet er skrevet med økonomisk støtte fra Senter for seniorpolitikk.

Vi blir stadig flere eldre og stadig flere blir eldre.

Levealderen i befolkningen har økt mer enn vi tidligere kunne forestille oss, og den vil med stor sannsynlighet fortsette å øke framover. Parallelt med økende levealder har de kognitive og fysiske funksjonene til seniorer og eldre blitt forbedret.

Dagens eldre er fysisk sterkere og kognitivt friskere enn før. Men endringer i helse og levealder i Norge skjer så fort at samfunnets syn på disse gruppene og forventingene til dem ikke henger med.

*

Vi blir stadig eldre – og stadig flere blir stadig eldre

*

Trenger du eller din virksomhet mer kunnskap om aldring og arbeid, hvordan de 15 neste årene i arbeidslivet kan bli de 15 beste eller andre seniorpolitiske tema?

Ta kontakt med oss her!

Hvorfor seniorpolitikk?
Hvordan utvikle god seniorpolitikk?

*

Her finner du flere forskningsrapporter