Ledere som ansetter

Rekrutterte toppselger

Forsikringsmegling setter særlig pris på sine eldre medarbeidere.

Berit Solli

portrett

Kristin Johnsbråten rekrutterer gjerne seniorer som kan forsikringsmegling. (Foto: Söderberg & Partners)

«De eldre arbeidstakerne har mye kompetanse. Så lenge de fremdeles har god arbeidslyst, initiativ og har resultater å vise til, er de veldig velkomne til å jobbe hos oss,» forteller HR-leder Kristin Johnsbråten (57) i Søderberg & partners. Selskapet leverer bedriftsforsikringstjenester og er Norges største forsikringsmeglingsforetak.

«Vår policy er selvsagt at vi heller ikke diskriminerer på alder. Selv ansatte jeg en som hadde passert 60, og som nå er 67 og fortsatt er toppselger. Hun er forsikringsrådgiver og skal, etter eget utsagn, i hvert fall ikke gi seg ennå,» sier Johnsbråten.

De rekrutterer også folk som egentlig har pensjonert seg fra andre lignende selskap, men som ikke føler seg ferdige med arbeidslivet likevel. Erfaringen er at seniorene de ansetter gir seg når de føler seg klare.

Senter for seniorpolitikk har innledet en intervjuserie med ledere som rekrutterer seniorer. Se flere intervjuer her.

Holder fast

Det er også viktig å ikke miste mange seniorer på en gang.

«Daglig leder på et av regionskontorene og jeg hadde en runde på kontoret, der det var mange seniorer. Vi tok møter med alle for å avstemme hvor den enkelte var i sitt arbeidsliv, og om vi trengte å planlegge for etterfølger, eller om noen ønsket å gå ned i stillingsprosent. En runde som ga forutsigbarhet både for seniorene og selskapet,» sier Johnsbråten.

Selskapet ønsker å behandle alle likt ved at det stilles samme krav til leveranse, uavhengig av alder. Så kan heller ansatte gå ned i stillingsprosent eller endre jobbinnhold. Én senior gikk ned til halv stilling og ble blant annet midlertidig daglig leder i et lite, nystartet datterselskap. En annen driver nå i hovedsak med oppkjøp i en friere rolle.

«Det vi driver med er styrkebasert ledelse, vi tilstreber å bruke den kompetansen seniorene er best på,» sier Johnsbråten.

Miks og tankesett

Hun understreker at de også har mange unge i rullene. Selskapet har 330 ansatte, hvorav 69 er over 55 år.

«Jeg tror at samfunnet er i endring og at både unge og vi som er blitt mer voksne har fått et annet mentalt tankesett de siste årene. Det er andre holdninger nå både hos oss selv og fra de yngre. Vi er mer likestilte både i ambisjoner, atferd og klesstil.» sier Johnsbråten.

Har du tips til en jobbsøker?

«En jobbsøker må først og fremst ikke diskvalifisere seg selv i utgangspunktet. Det er viktig å ikke legge begrensninger for seg selv, men heller holde oppmerksomheten på det du er god på og erfaringene du bringer med deg» sier hun. Selv har hun flere venner som har fått ny jobb etter 60.

Hun trekker frem at eldre arbeidstakere gjerne er tryggere på seg selv, er ferdig med småbarnsperioden, og hun mener å se at arbeidsmoralen av og til også kan være høyere enn for yngre. Seniorene er mer hardføre, og det skal mer til for korttidssykefravær.

«Som HR-leder tror jeg det viktigste er å ha en ha en livsfasepolitikk som også legger til rette for modne arbeidstakere, og en selskapspolicy der mangfold inkluderer alle aldre,» sier Johnsbråten.

Tre grunner til at Søderberg & Partners har en livsfasepolitikk:

Kompetanse

Unngå sårbarhet ved at mye kompetanse forsvinner samtidig, f.eks. hvis nøkkelmedarbeidere går av med pensjon eller går ut i barselpermisjon.

Trivsel/Arbeidsmiljø

Tilrettelegging for et godt totalt jobbengasjement og trivsel ved at alle ansatte opplever å bli tatt hensyn til, uavhengig av alder.

God Employer branding

I alle livsfaser i arbeidslivet, vil opplevelsen av kontinuerlig kompetanseutvikling samt å bli tatt hensyn til i ulike livsfaser, gi økt engasjement og trivsel.

Om Söderberg & Partners

Söderberg & Partners er en av Nordens ledende finansielle rådgiver og formidler av forsikring, pensjon og finansielle produkter og tjenester. Selskapet tilbyr forsikringsmegling, tjenestepensjons-rådgivning, forsikringsrådgivning, samt kapitalrådgivning og kapitalforvaltning.

Selskapet har kontorer i Oslo, Trondheim, Bergen, Kristiansand, Bryne, Fredrikstad, Raufoss, Tønsberg, Ålesund, Ulsteinvik, Molde, Kristiansund, Svolvær, Bodø og Tromsø.

Les mer her: Seniorene er en velsignelse

Les også: Rekrutterte helsesekretær (66)

Har du også ansatt en senior, og vil fortelle din historie?

Se intervjuserien med ledere, og ta kontakt her!    Vi har en etterlysning: Har du ansatt en over 55?