Faktaark fra ti bransjestudier

Utfordringer, erfaringer og forslag til løsninger

Senter for seniorpolitikk har fått kartlagt hvordan det er å være senior i ulike bransjer og yrker. Studiene dekker fem yrker/bransjer i privat sektor og fem i offentlig sektor. Les våre faktaark her!

admin_senior

gruppe av mennesker

Foto: iStock

Senter for seniorpolitikk har satt i gang og publisert ti bransjerapporter. Nå er alle ti ferdige, og forskningsstiftelsen Fafo har levert kortfattede faktaark på to-fire sider om hver bransje.

Finn din bransje her:

Bedriftseksempler

Senter for seniorpolitikk har besøkt og intervjuet en rekke virksomheter om deres strategi for å beholde seniorene lengst mulig.

Se flere caser her, for eksempel:

DNB

Inkassoselskapet Sergel.

Kongsberg Gruppen

Brønnøysundregistrene

Jotun