Oppsummering fra Fafo

Bransjespesifikk seniorpolitikk – utfordringer, erfaringer og forslag til løsninger

Over de siste 5-6 årene har Senter for seniorpolitikk (SSP) iverksatt flere kartleggingsprosjekter for å dokumentere hvordan det er å være senior i ulike bransjer og yrker. Studiene dekker fem yrker/bransjer i privat sektor og fem i offentlig sektor. Her er metaanalysen av dem alle.

Av Berit Solli, 9. november 2022

Les rapporten her

Studiene dekker fem yrker/bransjer i privat sektor og fem i offentlig sektor. De er henholdsvis industri, varehandel, finans,
persontransport og akademikeryrker i privat sektor. Og sykehus, pleie og omsorg, barnehager, undervisning og den statlig sentralforvaltning i offentlig sektor.

I denne rapporten oppsummerer, konkretiserer og vurderer forskerne de utfordringer og muligheter som er dokumentert. Formålet er å vurdere og foreslå arbeidsplass-strategier som kan bidra til at flere seniorer kan forlenge sine yrkeskarrierer.

Senter for seniorpolitikk har tatt initiativ til prosjektet. Tove Midtsundstad har ledet prosjektet. Forsker Anne Inga Hilsen ved Fafo og Kerstin Nilsson, professor ved Høgskolen i Kristianstad og dosent ved Lund universitet har jobbet sammen med henne.

*

Her finner du flere forskningsrapporter