Fra brudebutikk til kommunen

Du må ut av komfortsonen

Jane (65) drev en brudeforretning. Parallelt med driften av butikken startet hun på sykepleiestudiet og bygget på med nettstudier. «Når man tar studier i høy alder, blir det mange forsakelser,» sier hun.

Berit Solli

ny-jobb

Jane Grimshei drev brudebutikk, og utdannet seg videre til sykepleier og saksbehandler.

Fakta

Janes tips til andre:
– Det er viktig å være veldig på. Vær nysgjerrig, positiv og engasjert!
– Ikke len deg tilbake, ikke tenk på at du er ferdig i arbeidslivet.
– Jeg skulle ønske at flere ledere tok sjansen på å ansette seniorer,
som ofte sitter med masse kompetanse og ressurser

Jane Grimshei var i mange år selvstendig næringsdrivende. Hun besøkte motemesser i Milano og andre byer i Europa for å gjøre gode innkjøp til sin butikk. Dette foregikk oftest i helgene.

Etter hvert kom internett og undergravde markedet hennes. Jane så hvor det bar, og begynte å utdanne seg til sykepleier mens hun drev butikken. Ellers i uken gikk det stort sett i studier og ute i praksis. Det var store kontraster.

«Jeg fikk 100 % engasjement-stilling på Ahus i en alder av 54 år. Jeg stortrivdes og jobbet der i fire år. Under denne tiden bygget jeg på med mer kompetanse,» forteller Jane. Hun fortsatte å drive butikken, og jobbet på sykehuset, og startet på nettstudier som saksbehandler i offentlig forvaltning.

Se flere intervjuer med seniorer som har fått ny jobb her.

Multitasking

Etter de fire årene på Ahus begynte hun å se etter andre stillinger. Hun søkte på jobb i kommunen som fagkonsulent og ble innstilt som nr 2. “Men jeg gav meg ikke – neste gang en ny stilling ble utlyst, søkte jeg på den og tok kontakt med leder pr telefon. Og denne gangen lyktes jeg i en alder av 58 år,” forteller Jane.

Hun fikk jobb som fagkonsulent/saksbehandler i Lørenskog kommune. «Da kom avdelingslederen min på sykehuset og spurte om jeg ville ha fast jobb der. Men da svarte jeg at det var nok for sent, for nå har jeg fått noe annet,» smiler Jane.

Hun berømmer virksomhetsleder/MU i kommunen som tok sjansen på å ansette henne da hun var 58 år. «Å jobbe som saksbehandler er veldig annerledes enn det jeg var vant til. Det var mye nytt å sette seg inn – andre datasystemer, forvaltningen etc. og det gikk seg fort til. Etter et års engasjement, ble det fast stilling, og nå har jeg vært her i over syv år,» sier Jane.

Mye hard jobbing

Hun har tilbragt mye tid utenfor av komfortsonen. «Når man tar studier i voksen alder, er det mye hard jobbing og forsakelser av annet man liker å gjøre. Man må bare komme seg ut av komfortsonen og tenke at dette skal jeg klare,” sier Jane.