Bli med 22. mai kl 9

Tidsklemma med omsorg for gamle foreldre

Omsorg for gamle foreldre ytes i hovedsak av barn mellom 50 og 60 år, og stadig flere av de over 60 har foreldre i live. Omsorgsoppgavene øker helt opp til barna er 67 år. Det er akkurat i den alderen det er størst risiko for at arbeidstakere velger å førtidspensjonere seg.

Berit Solli

Heidi Gautun

Heidi Gautun er forsker 1 ved NOVA OsloMet, og presenterer funn om tidsklemma for eldre arbeidstakere med pleietrengende foreldre på Litteraturhuset 22. mai. (Foto: StudioVest)

Fakta

NOVA og AFI ved OsloMet og Frischsenteret står bak prosjektet «Omsorg for gamle foreldre og yrkesaktivitet».

Ved hjelp av kvalitative data, spørreskjemadata og registerdata har forskerne undersøkt
– hvordan arbeidstakere kombinerer jobb med omsorg for gamle foreldre
– hvilken effekt omsorgsgivning har på barnas arbeidsmarkeds-deltakelse
– hva som kan gjøre det lettere å balansere jobb med omsorgstrengende foreldre

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd.

Senter for seniorpolitikks fagsjef Roger Moen har sittet i referansegruppen for prosjektet.

NOVA og AFI ved OsloMet arrangerer sammen med Frischsenteret frokostseminaret «Den oversette tidsklemma: Hvordan balansere ansvar for jobb og gamle foreldre?» på Litteraturhuset i Oslo 22 mai fra kl. 9:00 til kl. 10:30. Seminaret er både fysisk og digitalt.

Meld deg på her nå!

Forskerne vil presentere funn fra prosjektet «Omsorg for gamle foreldre og yrkesaktivitet». De har undersøkt tre viktige tema: Hvordan arbeidstakere kombinerer jobb med omsorg for gamle foreldre, hvilken effekt omsorgsgivning har på barnas arbeidsmarkedsdeltakelse, og hva som kan gjøre det lettere å balansere jobb med omsorgstrengende foreldre.

Størst fare for å droppe ut

«Det er seniorene i alderslivet som yter mest omsorg til gamle foreldre. Stadig flere har en forelder i live også etter at de har fylt 60 år. Vi ser at omsorgsoppgavene stiger helt til barna er 67 år. Og det er akkurat i den alderen det er størst risiko for at de forlater arbeidslivet. Eldre arbeidstakere kan derfor ha stor nytte av tilrettelegging og tiltak som kan gjøre det lettere å kombinere jobb og omsorg for gamle foreldre,» sier forsker I Heidi Gautun ved NOVA OsloMet.

Gautun forteller at seniorene har et stort press på seg om å stadig jobbe lenger samtidig viser undersøkelser at generasjonene i familien føler en stor plikt for å ta vare på sine. Seniorene kommer i press når det faktisk er mulig å pensjonere seg, og velferdsstaten vil få mindre kapasitet fremover. I tillegg kan det være vanskelig for seniorer å komme tilbake igjen i arbeid dersom de går ut av yrkesliveti en periode for å ta seg av foreldre når de blir omsorgstrengende.

Helse vs arbeidsliv

«Aktørene innen arbeidslivspolitikk og eldreomsorgspolitikk burde eie denne problematikken sammen, ellers kan de ødelegge for hverandre. Helsesektoren har et mål om at familien må stille opp mer. Men hvis de lykkes med det, kan det gå ut over målet om at flest mulig jobber lengst mulig,» sier Gautun.

Program for frokostmøtet

 • 08:30 Dørene åpnes, lett servering
 • 09:00 Åpning ved møteleder, Kåre Hagen, leder for Senter for Velferds- og arbeidslivsforskning, SVA, OsloMet
 • 09:05 Åpningsinnlegg: Arbeid og omsorg – to sider av livet, 
  ved Ellen Bakken, statssekretær, Arbeids- og inkluderingsdepartementet  
 • 09:15 Hva innebærer det å balansere jobb og omsorg for gamle foreldre?
  ved Aslaug Gotehus, forsker II, AFI, OsloMet
 • 09:30 Påvirker omsorgsgivning sysselsetting og bruk av trygdeytelser?
  ved Elisabeth Fevang, seniorforsker Frischsenteret
 • 09:45 Hva kan gjøre det lettere å kombinere jobb og omsorg? 
  ved Heidi Gautun, forsker I, NOVA, OsloMet
 • 10:00 Panelsamtale, hva gjør vi?
 • Deltakere: 
  Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør, NHO Service og Handel
  Kjersti Barsok, forbundsleder, NTL/LO 
  Kari Østerud, direktør, Senter for seniorpolitikk
  Torunn Wibe, spesialkonsulent, Helseetaten i Oslo kommune 
  Anita Vatland, leder, Pårørendealliansen
 • 10:30 Vel hjem!

Trenger deres virksomhet mer kunnskap om aldring og arbeid eller om hvordan rekruttere, utvikle og beholde seniorer?

Vi tilbyr tilpassede innlegg, kurs eller seminarer, skreddersydd etter deres behov.