regn ut selv

Slik beregner du din pensjon

Senter for seniorpolitikk gir deg oppskriften på hvordan søke opp din folketrygd og tjenestepensjon.

Berit Solli

Sissel Rødevand og Fredrik Haugen i Actecan har skrevet vår nye pensjonsveileder

Start her for å finne din egen pensjon.

Senter for seniorpolitikk jobber for at flest mulig skal kunne og ville jobbe lengst mulig. Vi får en del spørsmål om pensjon, men vi er verken de beste eller de riktige til å svare.

Derfor har vi nå fått ekspertene i Actecan til å utarbeide for oss en ny veiledning.

Det viktigste budskapet er at du må starte med å logge inn og sjekke dine sider hos NAV og Norsk Pensjon, og så ta det derfra.

Les mer om arbeid og pensjon her.