Senkarrierer og yrkesavgang

Veier ut av arbeidslivet

Denne rapporten presenterer og utdyper funn fra prosjektet «Overgangen mellom arbeid og pensjon – forståelse av pensjoneringsatferd», som er gjennomført på oppdrag fra Senter for seniorpolitikk.

Av admin_senior, 14. mars 2023

NOVA rapport nr 3/23

Katharina Herlofson, Tale Hellevik, Axel West Pedersen og Per Erik Solem (red.)

Målsettingen med rapporten har vært å få en bedre forståelse av hvordan overgangen fra et liv som yrkesaktiv til en tilværelse som pensjonist arter seg i dagens Norge. Og hvilke forhold som bidrar til ulike typer av avgangsløp og til avgjørelsen om å forlate arbeidslivet.

Se opptak fra seminaret

Rapport fra NOVA OsloMet

«Overgangen mellom arbeid og pensjon – forståelse av pensjoneringsatferd»

Denne rapporten presenterer og utdyper funn fra prosjektet som er gjennomført på oppdrag fra Senter for seniorpolitikk.

Overgangen fra et liv som yrkesaktiv til en tilværelse som pensjonist

Målsettingen har vært å få en bedre forståelse av hvordan overgangen fra et liv som yrkesaktiv til en tilværelse som pensjonist arter seg i dagens Norge, og hvilke forhold som bidrar til ulike typer av avgangsløp og til avgjørelsen om å forlate arbeidslivet.

Rapporten er organisert i tråd med prosjektets delstudier. Innledningsvis redegjøres det for begreper, samt teoretiske perspektiver, som benyttes.

Deretter beskrives de økonomiske og juridiske rammebetingelsene (pensjon og aldersgrenser) som gjelder for yrkesavgangen i privat og offentlig sektor.

Kartleggingen av ulike veier ut av arbeidslivet

Dette er basert på data fra Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon (NorLAG). Vi ser her på inntektsutviklingen (for årene 2002–2017) til NorLAG-deltakere som var i alderen 67–75 år i 2017, og finner et mangfold av avgangsløp.

Det er likevel noen tydelige mønstre som tegner seg.

Rapport fra NOVA OsloMet

*

Her finner du flere forskningsrapporter