FOSA-nettverket

Samler landets fremste forskere på seniorer

Senter for seniorpolitikk inviterer landets fremste forskere på seniorer i arbeidslivet til seminar. "Vi fasiliterer en arena for diskusjon og tilbakemeldinger," sier Linda Hauge.

Berit Solli

Linda Hauge

Seniorrådgiver Linda Hauge inviterer forskere til å levere paper over fritt valgt tema til samling i FOSA-nettverket i slutten av august.

Senter for seniorpolitikk samler i august forskere fra flere universitet, høyskoler og forskningsinstitusjoner til seminar. Forskerne er nå blitt utfordret på å dele et kort faglig bidrag med oppspill til debatt, siste nytt fra utenlandsk forskning eller noe annet de vil drøfte innen temaet seniorer i arbeidslivet.

“Vi ønsker en bred tilnærming til hvilke tema som blir presentert på seminaret. Vi inviterer derfor til å levere faglige bidrag med tema som forskerne selv arbeider med eller er opptatt av for tiden. De kan også spille inn tema som de synes at Senter for seniorpolitikk bør prioritere i FOU-arbeidet fremover,” sier Hauge.

Utløse kreativitet

“Det er tre år siden vi sist samlet forskere fra ulike miljøer til frisk debatt, kritikk og idéutveksling. Resultatet for Senter for seniorpolitikk dengang var en rekke nye innspill til FoU-arbeidet. Vi håper at også denne samlingen vil gi både nyttige innspill til oss og utløse kreativitet mellom forskerne,” sier Hauge.

Nettverket heter FOSA, som betyr Forskernettverk om seniorer i arbeidslivet. FOSA-nettverkets samlinger er lukket, men hvis du ønsker å bidra eller kjenner noen som bør inviteres, kan du sende mail til Linda Hauge på lh@lengrearbeidsliv.no

Tilsammen regner Hauge med at omtrent 30 dyktige forskere innen samfunnsøkonomi, psykologi, sosiologi og andre fagfelt innen arbeidslivsforskningen. De vil treffes til lunsj-til-lunsj-samling på Østlandet i slutten av august 2020. Bidraget blir honorert.