Frokostmøte 4. juni

Kunnskapsbedrifter viser vei – Abelia Tekna og AFI

Kunnskapsintensive bransjer har både høye krav til fakturering og stort behov for å øke kompetansen til sine medarbeidere.

Berit Solli

Camilla Stub Lundberg

Forsker Camilla Stub Lundberg ved AFI

Arbeidsgiverforeningen Abelia, fagforeningen Tekna og Senter for seniorpolitikk har sammen bedt Arbeidsforskningsinstituttet AFI ved OsloMet om en undersøkelse.

AFI har undersøkt hvordan virksomheter innenfor kunnskaps- og teknologibransjen gir seniorer (over 55 år) adgang til kompetanseutvikling.

AFI har også undersøkt hvordan virksomhetene bruker seniorenes eksisterende kompetanse og erfaring.

«Våre sentrale forskningsspørsmål har vært hvordan virksomheter jobber med kompetanseutvikling og hvordan de bruker seniorenes eksisterende kompetanse,» sier forskerne Camilla Stub Lundberg og Vidar Bakkeli.

Vidar Bakkeli
Vidar Bakkeli og Camilla Stub Lundberg har forsket på hvordan virksomheter jobber for å beholde eldre arbeidstakere i virksomheter tilknyttet Abelia og Tekna.

Spørreundersøkelse og case

Til å finne ut dette har de utført en spørreundersøkelse, samt dybdeintervjuet fire virksomheter. Virksomhetene er både medlem av Abelia og har tariffavtale med Tekna. Utgangspunktet var at de fire skulle være “best case”. Men det viste seg gjennom intervjuene at det mest interessante ble hvor ulikt de fire jobber med kompetanseutvikling

Lundberg og Bakkeli vil presentere rapporten sin på frokostmøte tirsdag 4. juni. Abelia og Tekna vil kommentere. Kongsberg Gruppen kommer for å fortelle hva de gjør for å beholde sine seniorer lengst mulig. (Les Kongsberg Gruppens historie her).

«Kompetanseutvikling er viktig for at  seniorene skal trives, utvikle seg og være produktiv for virksomheten,» sier Lundberg.

Abelia og Tekna har mange medlemmer med høy kompetanse i virksomhet og hoder.

«Dette er bransjer med veldig høy endringstakt og krav om å lære nye ting, for eksempel innen bærekraft og ny teknologi. De har mange seniorer med mye ressurser, høy utdannelse og stadig behov for ny kunnskap. Dette er trekk ved bransjen som gjør den til en spydspiss. Derfor er det særlig interessant å finne ut hvilke strategier og virkemidler de bruker,» sier Bakkeli.

Vil du høre hva de fant ut?

Les mer om programmet på frokostseminar tirsdag 4. juni (fysisk eller digitalt) her!

*

Trenger deres virksomhet mer kunnskap om aldring og arbeid eller om hvordan rekruttere, utvikle og beholde seniorer?

Vi tilbyr tilpassede innlegg, kurs eller seminarer, skreddersydd etter deres behov.