Bussbransjen

Bussbransjen må jobbe hardt for å beholde sine sjåfører

Bussbransjen sliter med å rekruttere yngre til yrket. Gjennomsnittsalderen er høy, og en stor andel ansatte er over 60 år.

admin_senior

Foto: iStock

Rekrutteringsproblemene kan forventes å øke, da det grønne skiftet kan skape behov for flere bussavganger framover.

Riktignok kan overgang til førerløse busser redusere og endre arbeidskraftsbehovet, men det er uvisst når det vil skje.

Så, enn så lenge må bransjen jobbe for å holde på de sjåførene de har.

Les mer i rapporten:

Bransjespesifikk seniorpolitikk – utfordringer, erfaringer og forslag til løsninger

Les mer i våre faktaark fra 10 bransjestudier

*

Trenger deres virksomhet mer kunnskap om aldring og arbeid, hvordan de 15 neste årene i arbeidslivet kan bli de 15 beste eller andre seniorpolitiske tema?

Ta kontakt med oss her!

Hvorfor seniorpolitikk?
Hvordan utvikle god seniorpolitikk?

Les flere Visste du at….