SSP-NOTAT NR 6

Hvorfor er ledere skeptiske til å ansette 60-åringer?

I SSP-notat nr 6 ser vi nærmere på hvem ledere oppfatter som eldre arbeidstakere, lederes ulike begrunnelser og refleksjoner om alder når de skal rekruttere - og hvordan de oppfatter sine eldste medarbeidere.

admin_senior

Roger-Moen

Fagsjef Roger Moen (Foto: Sverre Chr Jarild)

Les notatet her

Etter hvert som årene går etter fylte 50 år, er det mange ting som endrer seg. Noen tenker kanskje på endringer i hårfarge, muskelmasse, midjemål eller i ansiktsuttrykk, men i dette notatet dreier det seg om helt andre forhold. Her skal vi søke etter svar på hvorfor rekrutteringsmarkedet endrer seg når man når en viss alder. For hvorfor er det flere ledere som er skeptiske til å ansette 60-åringer? Skyldes det fordommer og bevisst aldersdiskriminering, eller er det andre forklaringer?

Informantenes oppfatninger og tanker om eldre arbeidstakere er annerledes, og langt mer positive, når lederne tar utgangspunkt i deres egne erfaringer med de eldre arbeidstakerne som de har ansatt og er kjent med. Det er bemerkelsesverdig at oppfatningene skifter så karakter med en gang det er snakk om rekruttering. For da stilles det spørsmålstegn ved eldre arbeidssøkeres motiver og framtidsplaner, deres kompetanse og evne til innovasjon, læring og endring – og ikke minst deres helsetilstand. Selv om de har gode erfaringer med eldre arbeidstakere, kommer det en skepsis overfor 60-åringer som søker ny jobb, basert på en slags frykt for, og risikovurdering av, det aldrende ukjente.

Les notatet her

Ledere tør ikke ansette 60-åringer

Derfor er ledere skeptiske til å ansette 60-åringer