Bredt samarbeid med partene

Seniorer i sykehussektoren. Hvordan beholde seniorene og deres kompetanse?

I et samarbeidsprosjekt mellom Senter for seniorpolitikk, Spekter, Norsk sykepleierforbund, Fagforbundet, Vestre Viken HF, Sørlandet sykehus HF og KLP, har forskningsstiftelsen Fafo kartlagt situasjonen for sykepleiere, hjelpepleiere og helsefagarbeidere over 50 år i sykehussektoren.

Av Berit Solli, 13. september 2022

En spørreundersøkelse sendt til 14300 medlemmer av NSF og Fagforbundet, har gitt viktig informasjon.

Les rapporten her

Se opptak fra seminaret her!

*

Her finner du flere forskningsrapporter