Oslo Economics

Fortrenger eldre arbeidstakere de yngre i arbeidsmarkedet?

En kunnskapsoppsummering fra Oslo Economics, utført på oppdrag fra Senter for seniorpolitikk, mai 2022. Får vi flere unge i arbeid dersom flere eldre går av? Denne rapporten oppsummerer eksisterende kunnskap om dette spørsmålet.

Av Berit Solli, 11. mai 2022

Les rapporten her

Økonomisk forskning tilsier at vi kan få noen flere unge i arbeid på kort sikt ved at eldre går av tidligere enn de ellers ville ha gjort, men effekten vil være mindre enn 1:1.

På lang sikt vil imidlertid arbeidsmarkedet tilpasse seg en situasjon med lavere arbeidstilbud, slik at den samlede sysselsettingen vil reduseres med et antall tilsvarende antall eldre som går av.

Den samlede forskningen indikerer derfor at dersom eldre går ut av arbeidslivet tidligere enn de ellers ville ha gjort, så vil effekten på sysselsettingen blant unge være begrenset.

Se nyhet om rapporten her.

Det hjelper ingen at du går av

Eldre fortrenger ikke yngre i arbeidsmarkedet

Hauge avviser at eldre fortrenger yngre

*

Her finner du flere forskningsrapporter