Bemanningsbehov

Betydningen av økt yrkesaktivitet for personer over 50 år i helse- og omsorgssektoren

Rapporten vil belyse problemstillingen tilknyttet mangel på arbeidskraft innen helse- og omsorgssektoren i Norge. Kombinasjonen av en aldrende befolkning, stadig flere i aldersgruppen 80 år+ og en relativt lav pensjoneringsalder i yrkene tilknyttet helse gir grunn til bekymring.

Av admin_senior, 13. september 2022