Vinmonopolet

“Jo gøyere du har det på jobb, desto lengre står du i jobb”

Forutsetningen er at den fysiske helsen holder. I Vinmonopolet har seniorene høy varefaglig kompetanse som verdsettes høyt av både bedriften og kundene.

Berit Solli

Wikstrøm Framnæs

Jarle Framnæs (t.v.) og Rune Wikstrøm-Johansen jobber for å beholde seniorene på Vinmonopolet. (Foto: Mette Bugge)

Fakta

Vinmonopolet ble opprettet i 1922.
Har i dag ca 2300 ansatte, 3000 hvis man tar med ekstrahjelp og deltid.
150 jobber på hovedkontoret i Oslo
De øvrige i de 344 butikkene, 30 ansatte jobber på lageret for netthandel i Vestby.
Turnover totalt i selskapet har de siste fem årene ligget på seks-syv prosent.

93 ansatte har gått av med pensjon i Vinmonopolet de siste tre år. Noen benytter seg av AFP-ordningen. 1/3 gikk av med alderspensjon mellom 67 år og 70 år. De fleste av disse gikk av ved fylte 67 år, men noen valgte å stå lenger i arbeid.

Skrevet av Mette Bugge.

«Noen ganger er seniorenes kompetanse undervurdert. Mange tar den for gitt», mener Jarle Framnes.

55-åringen er spesialrådgiver i avdelingen for HR og organisasjonsutvikling, der jevngamle Rune Wikström-Johansen er leder. 

Nå sitter de to sammen med butikksjef og tillitsvalgt Åse Engesæth, som holder til på Sotra. Stedet er hovedkontoret i Oslo, men det er ute i de 344 butikkene over hele landet at publikum møter polet.

Derfor er det viktig for samfunnsregnskapet at folk ikke gir seg for tidlig. Vinmonopolet er et selskap som bidrar til at seniorene trives, og dermed blir.

 Vinmonopolet har gode resultater på medarbeiderundersøkelsen.

«Det siste året var 87 prosent av  våre medarbeiderne veldig godt fornøyd når det bl.a. gjaldt motivasjon, inspirasjon og stolthet. Og det får vi ikke gratis. Vi jobber med medarbeiderutvikling, lederutvikling og lederopplæring. Vi vil at de ansatte skal oppleve utvikling og trives på jobb,» sier Framnes.

Derfor er det viktig å holde på sine seniorer.

Har bruk for eldre og yngre

Av Vinmonopolets ca. 2300 fast ansatte medarbeidere, er den største gruppen i alderen 50 til 59 år. Slår man denne gruppen sammen med kategorien 60 til 69 år, er vel 45 prosent av arbeidsstokken eldre enn 50 år.

«Hvis man tar vi med alle de 3000 som er registrert, det vil si faste, midlertidige, ekstrahjelper og pensjonist ekstrahjelper, forynges arbeidsstokken. Det skyldes at vi har mange studenter og yngre mennesker som jobber ekstra på lørdag og spesielt i dagene fra torsdag til lørdag, da trykket er størst,» forklarer Wikström-Johansen.

Tillitsvalgt Åse Engesæth kan legge til at  det er  flere ekstrahjelper som er over 67 år. De er gode å ty til når det ikke er mulig å ha mange folk på heltid. Nordmenn handler varer på Vinmonopolet siste del av uken. Det beste for Vinmonopolet hadde vært om handelen var jevnt fordelt på ukedagene

Trenger folk i distriktene

Engesæth mener Vinmonopolet kunne vært flinkere til å hanke inn folk som har pensjonert seg i andre jobber, for hun ser en trend: Det er blitt vanskeligere få tak i ekstrahjelper.

Framnes og Engesæth
Jarle Framnes og Åse Engesæth i Vinmomopolet.  Engesæth er tillitsvalgt i Handel og kontor, en av tre fagforeninger i Vinmonopolet.

 «Kanskje ikke i de store byene, men ute i geografien,” sier hun. 58-åringen har vært i Vinmonopolet i snart 42 år, og vært tillitsvalgt siden 1995.

«Seniorene er ofte en stabil og god arbeidskraft. De har veldig mye kompetanse, som de også deler med sine kolleger,» sier hun.

Hun forteller om storfamilien på jobben. «Vi bryr oss om og tar vare på hverandre. Derfor er jeg mest opptatt av livsfasepolitikk. I ulike perioder av livet har folk forskjellige utfordringer. Noen har eldre foreldre de må passe på, andre barn som skal hentes i barnehage og kanskje blir syke,» sier hun.  De tillitsvalgte i Vinmonopolet er opptatt av livsfasepolitikk og tenker det er mer relevant å snakke om dette – enn ren seniorpolitikk.

Det er Framnes og Wikstrøm-Johansen enig i. De snakker om livsfasepolitikk, der man tar hensyn til ansatte som kan ha utfordringer i ulike livssituasjoner.

En arbeidsplass for livet

De som begynner å jobbe i Vinmonopolet, blir ofte værende lenge.  Framnes vet at det har noe med trivsel å gjøre, men også mangfoldet.

«Sammensetning av team, blanding av kjønn og aldersspredning er bra. Da får vi det mangfoldet vi er opptatt av,» sier han.

Engesæth er overbevist om følgende: «Jo gøyere du har det på jobb, desto lengre står du i jobb.»

Når hun får spørsmålet om når hun har tenkt å gå av selv, svarer Engesæth (63) at hagen, båten og barnebarna lokker.

«Men jeg er ikke til å stole på. Plutselig står jeg til jeg er 70 år,» sier hun med en befriende latter. Det er ikke bare bare å kvitte seg med storfamilien.

Wikstrøm
Av druer er du kommet, til vin skal du bli… Rune Wikstrøm-Johansen (t.v.) og Jarle Framnes i Vinmonopolet. (Alle foto: Mette Bugge)