Serie: Seniorer i ny jobb

Trengte synspedagog med IKT-kompetanse

«Jeg tror at flere kunne orket å stå i jobb lengre ved å fylle på med kompetanse og få positive endringer i arbeidsoppgaver og arbeidssted,» sier synspedagog Bente Hermansen (66).

Berit Solli

Bente Hermansen

Fakta

Bentes råd til seniorer:
– Snakk med arbeidsgiver om å hva som kan gjøres for at du kan orke å jobbe lenger.
– Grip mulighetene til å få mer kompetanse.
– Vri litt i eget arbeid så du finner glede i det du holder på med.
– Bli god på IKT! Seniorer er ikke dårligere enn andre, men de blir mer stigmatisert hvis de kløner.

Bente Hermansen er nylig ferdig med master og har fått jobb i Nordre Follo kommune.

«Det dukket opp en forespørsel i jobben min i voksenopplæringen, om noen ville ta studiepoeng i IKT for svaksynte. Jeg grep sjansen, og det førte til fire-fem år med deltidsstudier ved siden av full jobb» forteller Bente. Hun fullførte masterstudiet i synspedagogikk rett før hun fylte 65 år.

Bente har jobbet som lærer i mange år. Hun er utdannet fra idrettshøyskolen med tillegg i spesialpedagogikk. Mens hun jobbet i voksenopplæringen, ble det behov for noen som kunne jobbe med ny teknologi innen pedagogikk, særlig for blinde og svaksynte.

Se flere intervjuer med seniorer som har fått ny jobb her.

Kommunen trengte kompetanse

«Det er ikke bare-bare å få ny kompetanse. Jeg var heldig som fikk arbeidsgiver som betalte for en kompetanse de ikke hadde fra før i Nordre Follo kommune. Det er viktig å være interessert i å finne mulighetene selv, også. En må ta initiativet selv, og gripe de sjansene som byr seg,» sier Bente.

Det var strevsomt, men fryktelig gøy å studere igjen for første gang siden 1986. «Studietiden ble noen år med «Wow!». Det er bare å tro på det, og så gjøre det. Jeg fikk jo like gode og bedre karakterer som de andre,» sier Bente.

Som synspedagog jobber hun nå med folk som har ulike synsvansker. Hun veileder personale og foresatte, og hjelper elever til mobilitet og ferdigheter innen ikt i læringen. Hun jobber i en tverrfaglig virksomhet i den nye, sammenslåtte kommunen.

Promotere seg selv

«Jeg måtte promotere meg selv i forbindelse med kommunesammenslåingen. Jeg brukte kanalene og nettverket jeg hadde innad i kommunen, og promoterte meg selv som fagperson mot nye mennesker. Min nye master ga meg en faglig tyngde som gjorde det mulig å få ny jobb,» sier Bente.

På jobbintervju gjorde hun rede for sine styrker på tverrfaglighet, hvordan hun skulle få ting til å fungere, og egen formalkompetanse og erfaring.

«Som eldre arbeidstaker er det viktig å skaffe seg ny kompetanse, og ikke bare bli sittende i gammel praksis, for da blir en fort litt utdatert eller fremstår utdatert. For egen del liker jeg endring, og syns det er spennende å reflektere rundt og utforske mulighetene. Man må tørre å hive seg litt utpå. Det gjør også noe med hvordan man blir inkludert og respektert som en ordentlig senior,» sier Bente.

Skolering av tillitsvalgte

Bente opplever at å jobbe i et miljø med stor aldersspredning er svært berikende for alle parter. Men som tillitsvalgt i Utdanningsforbundet (Unio) gjennom mange år kjenner hun problemstillinger med diskriminering. Nå bidrar hun til å lage nytt kurs for tillitsvalgte om diskriminering.

«Det er veldig viktig at tillitsmann-apparatet blir godt skolert, slik at de kan bidra til å fjerne mytene om seniorene som slitne og syke,» sier Bente. Hun understreker at det må være noe i jobben som er mer fristende enn å ha fri. Det må bli et samvirke mellom arbeidstaker og arbeidsgiver for å finne frem til det.

Ikke noe spørsmål

«Hos oss er det ikke noe sånn med at ledelsen spør om jeg ikke har tenkt å gå av snart, og det synes jeg er veldig fint,» sier hun.

Nå går karriereplanen tre år frem, for ved fylte 70 må hun gå av. «Men fram til det føler jeg at jeg har mye ugjort, og gleder meg til å arbeide videre med alle de interessante oppgavene og utviklingsprosjektene som er i sving,» sier Bente.

Les våre tidligere intervjuer med seniorer som har fått ny jobb her!

*

Din erfaring med å få ny jobb

Å bytte jobb kan for noen være en glede, for andre kan det være traumatisk å stå uten inntekt. Nettopp derfor vil vi gjerne komme i kontakt med deg som har fått ny jobb. Send oss din historie her!

Vi søker folk over 55 år som kan fortelle sin historie til inspirasjon og glede for flere:

  • Har du noen tips til andre?
  • Tok du utdannelse?
  • Byttet du fagfelt?
  • Fortell!

Send mail til vår kommunikasjonsrådgiver Berit Solli (bs@lengrearbeidsliv.no) eller fyll ut skjema under:

Feil: Kontaktskjema ble ikke funnet.