Masterstudent søker

Vil du delta på et karrierekurs?

Kan digitale gruppesamtaler hjelpe seniorer til større mestring og håp i sin videre karriere? Bli med å teste!

Berit Solli

Mona Vaagan

Masterstudent Mona Vaagan trenger deltakere til å prøve karrierekurs.

Seniorer har et økende behov for å navigere i arbeidsmarkedet. Mona Vaagan jobber med karriereveiledning, og har nå skapt et lite forskningsprosjekt som heter “Karrieresmak”. Prosjektet skal føre til hennes masteroppgave i karriereveiledning ved Høgskolen i Innlandet.

Nå trenger hun hjelp fra fire-fem jobbsøkere (enten arbeidsledige eller folk som er i jobb). Alle bransjer og yrker er relevante. Hun trenger dem som deltakere i prosjektet sitt «Karrieresmak». Målet er å finne ut om digital gruppeveiledning kan være et verktøy for seniorer (55+) når det gjelder å oppleve større mestring og få mer framtidstro når det gjelder framtidig karriere.

«Karriereveiledning kan være en skjult diamant for seniorer. Det finnes og fantes for unge, og kanskje er det noe med det å være senior som minner om det å være ung – det er en ukjent fase fremover og man kan være usikker på hvor man skal,» sier Vaagan.

Hun er opptatt av å sette den som blir veiledet i sentrum, og vil finne ut om seniorer i arbeidslivet kan ha nytte av et karrierekurs med variert innhold. Forskningsmessig er det ikke gjort mye på dette.

«Dette er nytt på flere måter. Jeg synes at dette er veldig spennende. Jeg spent på resultatene,» sier Vaagan.

Hva vil deltakelsen innebære?

Som deltaker vil du delta i tre digitale gruppeveiledningssesjoner, hver på fire timer. Tema vil være blant annet forskningsfunn om seniorer og jobbsøking, arbeidsmarkedsinformasjon og historier/caser om seniorer som har lykkes i å få en jobb de trives med etter 55+.

Prosjektet er forankret i forskning og tar sikte på å utvikle innovative tilnærminger til karriereveiledning for seniorer. Ved å delta, vil du kunne bidra til å sette agendaen for fremtidig praksis innen karriereveiledning. Og du vil kanskje lære noe nytt og få noen nye perspektiver.

Er du interessert?

Kontakt Mona Vaagan på mail (mvaagan@online.no) for mer informasjon og for å melde din interesse innen 1. mai.

Les mer om karriereveiledning her.

Les om NY FORSKNING, Eldre ledere mer positive til eldre arbeidstakere

*

Trenger deres virksomhet mer kunnskap om aldring og arbeid eller om hvordan rekruttere, utvikle og beholde seniorer?

Vi tilbyr tilpassede innlegg, kurs eller seminarer, skreddersydd etter deres behov.