Finn ditt eget tall

Undersøk barometeret selv på vår nye temaside

Du kan nå selv drille ned på bransje, kjønn, region, sektor og respondentenes alder på vår nye temaside om Norsk seniorpolitisk barometer.

Berit Solli

Se vår nye side her.

Senter for seniorpolitikk har i presentert Norsk seniorpolitisk barometer hvert år siden 2003.

Nytt i år:

  • Vi har delt opp at vi intervjuer yrkesaktive i ett år, og så intervjuer ledere neste år. Ipsos utfører intervjuene for oss, og lager rapporten.
  • Vi har økt antall respondenter fra 1000 til 3000. Det gir et bedre grunnlag for å gå mer i dybden på enkelte parametre.
  • Vi har laget den nye siden ved hjelp av verktøyet Tableu. Vår nettsideleverandør Picapoint og designer Jacob Nordstrøm har utført jobben.

Se nyhetssak om lanseringen av barometeret her.

logo Norsk seniorpolitisk barometer
Norsk seniorpolitisk barometer er blitt tatt opp siden 2003.