Footer-logo

Kunnskapssenter for lengre arbeidsliv

Direktør: Kari Østerud

Akersgata 32
0180 Oslo
post@lengrearbeidsliv.no
45 45 31 92

Cookie-erklæring

Personvernerklæring