SSP notat

Fakta om arbeid og pensjon i Tyskland

Det er en stor og imponerende snu-operasjon som er skjedd i Tyskland i årene etter gjenforeningen. En utpreget tidlig-pensjoneringskultur og lav sysselsetting blant kvinner er snudd til en meget stekt stigende sysselsetting blant seniorer 55 år og eldre. En rekke omfattende reformer og programmer i arbeidsliv og pensjon har ført til denne utviklingen.

Bjørn Halvorsen

Bjørn E. Halvorsen

Bjørn E. Halvorsen

Tyskland har en sterkt aldrende befolkning. Andelen eldre i befolkningen er høy, og den øker meget sterkt. Økingen i antall eldre har særlig skutt fart etter år 2000, etter hvert som store fødselskull rett etter annen verdenskrig har blitt eldre.

Andelen personer over 65 år i befolkningen er anslått å øke fra 21 prosent i 2015 til 26 prosent i 2030 og 30 prosent etter 2050. Det er omtrent like stor økning som i Norge og i EU totalt, men andelen eldre er lavere i Norge.

Les hele notatet her!