Kursvirksomhet

Nytt kurssamarbeid med SPK

Senter for seniorpolitikk og Statens pensjonskasse vil fremover samarbeide mer om kurs for ansatte, ledere og HR-folk i virksomheter tilknyttet offentlig tjenestepensjon.

Berit Solli

Fagsjef Roger Moen i Senter for seniorpolitikk og Statens pensjonskasse har begynt samarbeid om kurs for HR-ansatte i virksomhetene og for seniorene selv.

I samarbeid med Senter for seniorpolitikk (SSP) har bedriftskundeavdelingen (KBK) i Statens pensjonskasse utviklet et nytt og spennende seminartilbud til sine kunder.

“Dette er slik vi ønsker å videreutvikle tjenestetilbudet vårt,” sier avdelingsleder Inger-Janne Rørstad i KBK til SPKs intranett.

Kursopplegget er blitt testet ut på HR- og økonomiansatte i 20 forskningsvirksomheter tilknyttet SPK. “Det var en aktiv forsamling som hadde mange spørsmål, både til ny og gammel ordning,” sier seniorrådgiver Arve Fogderud i SPK. Han er så langt svært fornøyd med oppmøtet og tilbakemeldingene.

Seniorrådgiver Arve Fogderud i Statens pensjonskasse holder kurs om ny offentlig tjenestepensjon fra 1. januar 2020 for HR-ansatte i SPKs kundevirksomheter.

Seminaret er et initiativ fra Fogderud. Statens pensjonskasse og Senter for seniorpolitikk bruker en time hver på kurset. SPK gir deltakerne innblikk i pensjonsreformen, de nye endringene i offentlig tjenestepensjon, og hvordan disse endringene gir incentiver til senkarrierer i yrkeslivet.  

Senkarrierer

Fagsjef Roger Moen fra Senter for seniorpolitikk snakker om hvordan pensjonsreformen og IA-avtalen legger opp til at flere skal fortsette lenger i arbeid, og hvordan vi kan tilrettelegge for gode senkarrierer.

Godt oppmøte da Senter for seniorpolitikk og Statens pensjonskasse holdt kurs for HR-personer 21. november. (Alle foto: Berit Solli)

Fogderud sier at reglene som nå er vedtatt å skulle gjelde fra 1. januar 2020 er den største endringen i offentlig tjenestepensjon noensinne. Han gjennomgår på kurset hovedprinsippene i ny offentlig tjenestepensjon, hva som så langt er besluttet, og hva dette betyr for virksomhetene og deres ansatte.

“Siden vi fikk så gode tilbakemeldinger fra deltakerne, vil vi gjennomføre flere lignende kundeseminarer i samarbeid med SSP løpet av 2019/20”, sier  Rørstad.

Skal vi komme til deg?

Senter for seniorpolitikk holder mange foredrag og kurs for ulike virksomheter. Foredragene kan både være del av langvarige og omfattende samarbeid, og de kan være enkeltoppdrag. Se mer her.

Send melding til ssp@lengrearbeidsliv.no dersom du også vil ha besøk med veiledning i hvordan utvikle gode senkarrierer for både arbeidstaker og virksomheten.

Pensjonsbloggen fra SPK

Les rapporten: Hvordan skape gode senkarrierer