Videreutdanning

NTNU blogger om videreutdanning

– Seniorer må få mulighet til å utvikle seg kompetansemessig på lik linje med andre, og ikke bli satt litt sånn på tørkeloftet fordi de forventes å gå av med pensjon, sier Olav Eikemo til NTNU.

Berit Solli

Senter for Seniorpolitikk, Olav Eikemo, seniorrådgiver, © Foto Dag W. Grundseth

Yrkesdeltakelsen blant seniorene er økende, og det er også lysten til etter- og videreutdanning. Men etter mange år i arbeidslivet er de noe mer kritiske til hvilke kurs de skal ta, blogger NTNU.  

Intervju med Olav Eikemo

De intervjuer Senter for seniorpolitikks Olav Eikemo. Les mer her.