3005 yrkesaktive svarer

Ingen økning i ønsket avgangsalder

Andelen yrkesaktive som gleder seg til å gå av med pensjon øker. Trenden bør bekymre både politikere og arbeidsgivere.

Berit Solli

Kari Østerud

Direktør Kari Østerud i Senter for seniorpoliitikk.(Foto: Sverre Chr Jarild)

Fakta

Norsk seniorpolitisk barometer gjennomføres av Ipsos på oppdrag fra Senter for seniorpolitikk

I år har Ipsos spurt 3005 yrkesaktive over 16 år

Forskningsstiftelsen Fafo har utarbeidet en ny forskningsrapport om hva som skal til for at flere vil jobbe lenger i ulike bransjer og yrker

Norske virksomheter trenger mer arbeidskraft. 68 prosent av de spurte i årets Norsk seniorpolitisk barometer synes også det er rimelig at folk jobber lenger når de lever lenger. Men likevel ser de for seg et kortere arbeidsliv for seg selv. Ønsket avgangsalder har falt siden 2015, og ser nå ut til å stabilisere seg på rundt 65 år. Tall fra NAV viser dessuten at gjennomsnittlig avgangsalder har vært «flat» siden 2014.

Andelen yrkesaktive som gleder seg til egen pensjonisttilværelse har økt fra 36 til 42 prosent de to siste årene. De yrkesaktive i femtiårene gleder seg mest. Her svarer over halvparten at de gleder seg til å gå av med pensjon.

«Vi kan ikke lenger støtte oss på at pensjonsreformen alene vil øke avgangsalderen. Hvordan man har det på jobben er viktigere enn pensjon når pensjoneringsbeslutningen tas,» sier direktør Kari Østerud i Senter for seniorpolitikk.

Se lansering av barometeret på Forskningskonferansen 9. november kl 9 her.

Komplekst å løse

En helt ny og omfattende Fafo-rapport analyserer og sammenligner hvordan det er å være eldre arbeidstaker i ti ulike bransjer. Konklusjonen er at det er fullt mulig å øke avgangsalderen utover dagens nivå, og det beste er når flere faktorer får virke sammen. «Selv om dette er krevende, må arbeidsgivere og tillitsvalgte sette seniorpolitikk mye høyere på agendaen,» sier Østerud.

Potensialet for økt avgangsalder er stort. Det er de eldste som sier at de gleder seg mest til å gå på jobb og som mestrer arbeidsoppgavene best. «Når muligheten for pensjonering faktisk nærmer seg, viser Norsk seniorpolitisk barometer at ønsket avgangsalder stiger. Seniorene har ressurser og kompetanse som arbeidslivet trenger,» sier Østerud.

Se barometeret selv her.