Senior jobbsøker:

Hardt arbeid, men ikke umulig!

Det tar lengre tid å få ny jobb som senior, men det er ikke umulig! I samarbeid med karriererådgivere har vi noen råd til deg:

Kari Østerud

1. Om det å være senior og arbeidssøker:

Det er hardt arbeid å være senior og arbeidssøker. Tall fra SSB viser at jo eldre du er jo lengre tid tar det å få jobb. SSB-Rapporten finner du her: Men, det er viktig å understreke at også eldre arbeidssøkere får jobb, men det tar tid og er hardt arbeid.

Senter for seniorpolitikk tilbyr ikke individuell veiledning til jobbsøkere og er heller ikke eksperter på hvordan man best kan komme i posisjon for en ny jobb. I samarbeid med karriererådgivere har vi imidlertid utviklet noen generelle råd til eldre arbeidssøkere:

  • Også eldre arbeidssøkere får ny jobb; det tar bare litt lengre tid – ikke tro på elendighetsfortellingene.
  • Det å søke ny jobb er hardt arbeid – det kan derfor være lurt å tenke at det å søke jobb er en jobb i seg selv. Sett av tid hver dag til å jobbe med stillingsannonser, CV, søknad osv. Søk opp og les artikler om gode råd til jobbsøkere.
  • En sparringspartner er gull verdt. Ikke stå alene i prosessen. NAV, lokale karrieresentre, private karriererådgivere og kanskje til og med fagforeningen kan hjelpe til med råd og tips om søknadsskriving, jobbintervjutrening osv.
  • Tenk utenfor boksen – kan kompetansen din brukes på andre og nye områder? Glem prestisje og søk jobb i andre bransjer.
  • Gå ut av komfortsonen – bruk nettverk og vær en oppsøkende jobbsøker. Mange jobber blir ikke lyst ut. Ta kontakt med venner, naboer osv. og spør om de vet om noen muligheter. Nettverk er viktigere jo eldre du er.
Nobina Nesodden

2. Hvor jobber seniorene?

Det er først og fremst individuelle kvalifikasjoner, kompetanse, erfaring , personlige preferanser, bosted etc. som har betydning for hvor man kan få jobb. Seniorer er som folk flest – forskjellige. Man kan derfor ikke på generelt grunnlag si at noen bransjer passer bedre for seniorer enn andre.

I noen yrker og bransjer er det mangel på folk og her gir NAV ut analyser som du kan lese mer om her.

Bussbransjen er ett eksempel på en bransje med stor mangel på kvalifisert arbeidskraft, og hvor arbeidsgiverne nå satser spesielt på å rekruttere folk over 45 år.

Les amerikansk analyse: Giftig kultur tidobler sjansen for at ansatte slutter