Åpnet 27. april

Gratulerer Aldersvennlig Norge

Senteret for et aldersvennlig Norge feiret sin offisielle åpning tirsdag 27. april digitalt. Senter for seniorpolitikk stiller seg i rekken av gratulanter!

Berit Solli

Trude Drevland er leder for Rådet for Aldersvennlig Norge, og deltok på åpningen av Senteret for et aldersvennlig Norge tirsdag 27. april. (Skjermdump fra webinar)

Fakta

Senter for et Aldersvennlig Norge åpner i Ålesund 27. april 2021. Se mer om dem på deres nettsider her.

Senteret for et aldersvennlig Norge skal fremme aldersvennlig samfunn i et bærekraftperspektiv, i samarbeid med en rekke aktører. Senteret er samlokalisert med Eldreombudet i Ålesund. Tirsdag 27. april ble senteret offisielt åpnet med webinar med fremtredende gjester.

Rådet for et aldersvennlig Norge er tilknyttet Senteret for et aldersvennlig Norge. Rådet er ledet av Trude Drevland (tidligere ordfører i Bergen, bildet). Rådet har representanter fra blant annet Pensjonistforbundet, Frivillighet Norge og Husbanken.

Senteret er en del av Helsedirektoratet. I KS sin podkast «Der livet leves» mandag 26. april forteller den nye lederen for senteret Wenche Halsen at de har tre ansvarsområder:

  • Være et kunnskaps- og utviklingsmiljø
  • Gjennomføre de fem hovedelementene i det nasjonale programmet for aldersvennlig Norge i  reformperioden for Leve hele livet (2019-2023)
  • Ha sekretariatsfunksjon for Rådet for et aldersvennlig Norge og bidra til at rådet får gjennomført sitt mandat

«Vi gratulerer Halsen og de andre ved Senteret for et aldersvennlig samfunn med at de endelig kan åpne!» sier direktør ved Senter for seniorpolitikk Kari Østerud.

Les mer om mandat og organisering på deres hjemmesider her.

I nevnte podkast snakker Halsen om byutvikling, boligbygging, samarbeid med kommunene og annen tilrettelegging for de eldste. I gjennomsnitt kommer en 67-åring til å leve i 19 år til. I følge Statistisk sentralbyrå er 12 prosent av befolkningen over 70 år. I 2060 vil hver femte være over 70 år, og andelen vil være enda større i distriktene.

*

Møtte Eldreombudet og Senteret for et aldersvennlig Norge