Årsmøte

Furunes og Naustvik valgt inn i styret

Senter for seniorpolitikk avholdt årsmøte 4. juni. Se her årets høydepunkter! Og Universitetet i Stavanger og Unio går inn i styret med nye representanter.

Berit Solli

Styreleder Kristin Diserud Mildal fra NHO (t.v.) og direktør ved Senter for seniorpolitikk Kari Østerud tester teknikken i KS konferansesenter før årsmøtet på Teams 4. juni. (Foto: Olav Eikemo)

Senter for seniorpolitikk har 29 tilsluttede organisasjoner. De 29 har stemmerett på årsmøtet, som i år ble avholdt digitalt på Teams torsdag 4. juni. Nye representanter ble valgt inn i styret.

Se styrets nye sammensetning her.

Topp 5 i 2019

Direktør Kari Østerud redegjorde i forbindelse med årsberetningen for 2019 for årets Topp 5:

  • 50-årsjubileet. Senter for seniorpolitikk ble etablert i 1969, og feiret med fagkonferanse med 350 deltagere, og med utgivelse av kompendium med forskning fra siste fem årene. Se kompendiet i pdf her.
  • Vi har vært mye ute, med over 100 møtepunkter med foredrag ute hos virksomheter, med ulike fagforeninger, ledergrupper, forsamlinger av ulike slag, Arendalsuka, m.m. Vi tilpasser formen etter tilhørerne. Hvis du vil at vi kommer til deg, for eksempel digitalt, send forespørsel her.
  • Ny nettside basert på WordPress, i henhold til ny kommunikasjonsstrategi. Den nye siden er enklere, skaper mer aktivitet, og har ført til flere henvendelser. Videreutvikling av nettsiden er en kontinuerlig prosess, og vi er i full sving med ytterligere fornyelser og forbedringer.
  • Vi har utarbeidet flere gode SSP-notater, som er fagnotatet vi utarbeider selv. I SSP-notatene oppsummerer og trekker vi sammen ny forskning om seniorer i arbeidslivet.

Nye representanter

Valgkomiteens leder Jorunn Berland la frem innstilling på nytt styre. Alle medlemmene har omfattende og relevant erfaring.

Leder av styret vil fortsatt være Kristin Diserud Mildal fra NHO (ikke på valg). Nestleder Kristin Sæther fra LO ble gjenvalgt for to år.

Se hele styrets nye sammensetning her.

Øvrige styremedlemmer er Eva Lian (KS), Trude Furunes (UiS), Hans-Erik Skjæggerud (YS), Silje Naustvik (Unio) og Runa Opdal Kerr (Finans Norge).

Personlige vara er Kari Hoff Okstad (Spekter) for Kristin Diserud Mildal, Øystein Nilsen (LO) for Kristin Sæther, Lars-Erik Becken (KMD) for Eva Margrete Lian, Tale Hellevik (OsloMet) for Trude Furunes, Kari Mærøe Lier (Nito) for Hans-Erik Skjæggerud, Håvard Holm (Akademikerne) for Silje Naustvik, og Anders Vollen (Virke) for Runa Opdal Kerr.

*

Årsmøte 2019