KS arbeidslivskonferanse

Fullsatt sal hos KS

Kommunenes arbeidsgiverforening KS hadde fullt hus både i Oslo og på Lillehammer da tema var seniorer. Senter for seniorpolitikk holdt innlegg og hadde stor pågang på stand.

Berit Solli

Direktør Kari Østerud holdt innlegg på fullsatt sal på arbeidslivskonferansen til KS 12. september

Direktør Kari Østerud holdt innlegg på fullsatt sal på arbeidslivskonferansen til KS 12. september

Fakta

KS er kommunesektorens organisasjon. Alle kommuner og fylkeskommuner er medlemmer i KS. KS arbeider for en effektiv og selvstendig kommunesektor som ivaretar innbyggernes behov. KS støtter opp under rollen som utviklingspartner for kommuner og fylkeskommuner, er interessepolitisk aktør overfor sentrale myndigheter og andre, og er forhandlingspart for arbeidstakerorganisasjonene i kommunesektoren.

KS er en av de 30 organisasjonene som har stått bak Senter for seniorpolitikk gjennom 50 år. Eva Lian er KS sin representant i styret til Senter for seniorpolitikk.

Beholde flere lenger

KS har en årlig arbeidslivskonferanse, som i år fikk temaet «Må vi jobbe lenger?».

Se mer om konferansen her.  

Direktør Kari Østerud ved Senter for seniorpolitikk holdt et kvarters innlegg på arbeidslivskonferansen. Innlegget gikk for et par hundre mennesker i Oslo, samt at konferansen ble ledet fra parallell konferanse på Lillehammer.

«Kommunesektoren sysselsetter mange mennesker, og har stadig større behov for dyktige hender. Det vil bety mye for både brukere og ansatte at ledere i kommunene klarer å stimulere flere seniorer til å jobbe lenger oppover i seksti-årene,» sier Østerud.

Innleggene fra konferansen ble filmet. KS vil legge ut klippene til uken.

Olav Eikemo og Linda Hauge ved Senter for seniorpolitikk hadde populær stand på konferansen.