Presse

Dagens Perspektiv om seniorpolitikk i Danmark

Ledelsesavisen Dagens Perspektiv omtaler rapporten fra Danmark, og har i den anledning intervjuet direktør Kari Østerud ved Senter for seniorpolitikk.

Berit Solli

Morgenkaffe med Kari Østerud

Direktør Kari Østerud tar frokostkaffen på NRK P1+. (Foto: Øyvind Haug)

Mister du jobben som 55-åring, tar det dobbelt så lang tid å skaffe ny, skriver Dagens Perspektiv fredag 13. desember.

Avisen omtaler rapporten fra Danmark, og har i den anledning intervjuet direktør Kari Østerud ved Senter for seniorpolitikk.

Forslagene 2,3,4,5 og 7 handler om om lokale løsninger, arbeidsplassene, medarbeidersamtaler  og pilotforsøk om arbeidsmiljøveiledning.

Mister du jobben som 55-åring, tar det dobbelt så lang tid å skaffe ny

“Disse rådene passer godt med våre anbefalinger og er godt forankret i vår forskning på området – nemlig at arbeidsplassen har stor betydning for hvor lenge folk arbeider. Hvordan man har det på jobben er sannsynligvis den avgjørende faktoren for veldig mange,” sier Østerud.

Arbeidsmiljøets betydning

Det er godt dokumentert at ledelse og personalpolitikk påvirker pensjoneringsadferden både i positiv og negativ retning. «Et godt arbeidsmiljø» oppgis som en av de viktigste årsakene til å fortsette i jobb etter fylte 62 år.

“Å arbeide forebyggende med generelle arbeidsmiljøfaktorer vil indirekte ha betydning for seniorenes valg mellom arbeid og pensjon. Hvordan ledere og medarbeider snakker sammen er viktig, og vi kan anbefale vår egen mal for medarbeidersamtaler med et seniorperspektiv,” sier Østerud.

Muligheter for kompetanseutvikling og livslang læring har stor betydning for hvor lenge folk arbeider. Arbeidsplassen er en velegnet læringsarena for seniorene, men det forutsetter at man får anledning til å delta «der det skjer». “Både unge og eldre må involveres i utvikling av nye arbeidsprosesser og ny teknologi, og både unge og eldre må delta i kompetanseutvikling. Inkluderings- og antidiskrimineringsarbeid kan forebygge diskriminering og aldersstereotype holdninger som bidrar til utstøting av eldre arbeidstakere,” sier Østerud.

Dansk inspirasjon

Når det gjelder forslagene i punkt 8 -15 kan vi i Norge la oss inspirere av Danmark! Det er godt dokumentert at det er vanskeligere å få ny jobb jo eldre du er. Nye tall fra SSB viser at arbeidsledige i alderen 55–66 år bruker lengre tid på å komme seg ut av ledigheten enn yngre ledige.

“Vi har få arbeidsmarkedstilbud som er godt nok tilpasset de eldste arbeidssøkernes behov i Norge – her kan det gjøres mer,” sier Østerud.

Norge og Danmark er også på linje når det gjelder pensjonsordningens betydning  (punkt 16-20) for avgangsalderen. Her er det et enormt informasjonsbehov i begge land.

Danmark litt nærmere sitt eget Senter for seniorpolitikk