SSP-notat nr 3

Sysselsettingen blant seniorer i Norge har økt jevnt og trutt helt siden 2001

Det er fullt mulig å få til en økning i avgangsalderen utover dagens nivå, men det forutsetter en forsterket og fornyet innsats på flere fronter.

admin_senior

Foto: iStock

Vil jobbe lenger

Det er mange ulike oppfatninger om hva som skal til for at flere eldre arbeidstakere vil jobbe lenger. Dette notatet oppsummerer kort kunnskapen om hvorfor.

Stå lenger i jobb

Senter for seniorpolitikks direktør Kari Østerud har oppsummert forskningen på hva som skal til for at flere vil stå lenger i jobb.

Les notatet her!

*

Trenger du eller din virksomhet mer kunnskap om aldring og arbeid, hvordan de 15 neste årene i arbeidslivet kan bli de 15 beste eller andre seniorpolitiske tema?

Ta kontakt med oss her!

Hvorfor seniorpolitikk?
Hvordan utvikle god seniorpolitikk?

Les flere Visste du at….