Omstilling

Samfunnet taper på sluttpakker

Arbeidstakere over 62 år blir tilbudt ulike sluttpakker ved nedbemanning eller omstilling. Dette kan både samfunnet, arbeidsgiverne og arbeidstakerne tape på.

admin_senior

Foto: iStock

I rapporten er det behandlet temaer som rekruttering, kompetanseutvikling og nedbemanning. Rapporten diskuterer hvordan arbeidsgivere eller virksomheten håndterer seniorer i omstillings-situasjoner.

Nedbemanning kan innebære passive (økonomiske) og aktive (utdanning og karriereveiledning) sluttpakker.

Les rapporten her!

Les forskningsnyheter fra OsloMet her!

*

Trenger deres virksomhet mer kunnskap om aldring og arbeid, hvordan de 15 neste årene i arbeidslivet kan bli de 15 beste eller andre seniorpolitiske tema?

Ta kontakt med oss her!

Hvorfor seniorpolitikk?
Hvordan utvikle god seniorpolitikk?

Les flere Visste du at….