Ord skaper virkelighet?

Ordet eldre ofte brukes synonymt med skrøpelig

Det er flere yrkesaktive i alderen over 65 år enn det er beboere i sykehjem og pleieboliger iflg SSB. Det å bruke ”eldre” i betydningen skrøpelig, er med på å bekrefte og forsterke negative stereotypier om eldre mennesker.

admin_senior

Foto: iStock

Med utgangspunkt i utredningen . (St. 15 (2017-2018) ”Leve hele livet”) sa Erna Solberg sin nyttårstale 1.1.2017 at ”Alle eldre” skal få middagen senere på dagen”.

I tilknytning til samme melding skrev Åshild Bruun Gundersen: ”For oss handler det om å gi våre eldre det de fortjener – god, smakfull og næringsrik mat” (Bruun-Gundersen 2019).

Les mer i SSP-notat nr 7 her!

De aller fleste over 65 år greier imidlertid godt å ordne med mat på egen hånd. ”Eldre” brukes ofte, kanskje hovedsakelig, som synonymt med skrøpelige og hjelpetrengende, og selv om man vil det beste for eldre mennesker, kan det virke motsatt ved å framstille eldre flest som passive og hjelpetrengende.

Det er dessuten like riktig eller like galt å framstille ”eldre” flest som spreke og yrkesaktive, som det er å framstille ”eldre” som skrøpelige sykehjemsboere.

Det er flere yrkesaktive i alderen over 65 år (over 115 000, SSB 2022a) enn det er beboere i sykehjem og pleieboliger (ca. 65 000, SSB 2022b).

Les mer i SSP-notat nr 7 her!

*

Ta kontakt med oss her!

Hvorfor seniorpolitikk?
Hvordan utvikle god seniorpolitikk?

Les flere Visste du at….