Kompetansekartlegging

Ledere innrømmer at systemer for opplæring ikke er gode nok

Ikke overraskende er det ingen virksomheter som sier at eldre arbeidstakere har færre muligheter til utvikling enn andre aldersgrupper.

admin_senior

Foto: iStock

Mange innrømmer at kompetansekartlegging og systemer for opplæring ikke alltid er gode nok.

Færre muligheter til utvikling

På spørsmål om arbeidstakere ønsker å gjennomføre utdanning i en krevende omstillingssituasjon, framstår eldre respondenter som noe mer defensive enn andre aldersgrupper.

Funnene fra intervjuer viser tilsvarende mønster.

Les OsloMet sin rapport: Et arbeidsliv under omstilling. Er det plass for seniorene?

Les også: Statssekretæren om seniorpolitikk – Viktig for hele samfunnet

*

Trenger du eller din virksomhet mer kunnskap om aldring og arbeid, hvordan de 15 neste årene i arbeidslivet kan bli de 15 beste eller andre seniorpolitiske tema?

Ta kontakt med oss her!

Hvorfor seniorpolitikk?
Hvordan utvikle god seniorpolitikk?

Les flere Visste du at….