Visste du at...

Krystallisert intelligens øker fram til femtiårene

Flytende intelligens ser ut til å nå en topp i tjueårene, og faller sakte men kontinuerlig gjennom resten av livsløpet. Krystallisert intelligens derimot, øker fram til en topp i femtiårene og utviser et mindre fall med alder.

admin_senior

Foto: iStock

Har aldring noen betydning for helse, arbeidskapasitet og arbeidsprestasjoner?

Rapporten oppsummerer forskningsbasert kunnskap og kartlegger oppfatninger om seniorer blant arbeidslivets aktører.

Rapporten beskriver avslutningsvis kunnskapshull i fagfeltet, den definerer noen utfordringer og foreslår noen strategier.

Kilde: «Aldringens betydning for helse, arbeidskapasitet og arbeidsprestasjoner», Oslo Economics, (2018)

Les mer i rapporten fra Oslo Economics her.

*

Trenger deres virksomhet mer kunnskap om aldring og arbeid, hvordan de 15 neste årene i arbeidslivet kan bli de 15 beste eller andre seniorpolitiske tema?

Ta kontakt med oss her!

Hvorfor seniorpolitikk?
Hvordan utvikle god seniorpolitikk?

Les flere Visste du at….