Arbeidstilknytning

Diskriminering har negative følger for seniorers tilknytning til arbeidslivet

Problemet består ikke bare i at det er ubehagelig eller nedverdigende for den enkelte senior å bli diskriminert på grunn av sin alder. Diskriminering kan også ha negative følger for seniorers jobb-tilfredshet og intensjoner om yrkesavgang.

admin_senior

Foto: iStock

Flere internasjonale undesøkelser tyder på at opplevd aldersdiskriminering svekker seniorenes tilknytning til arbeidet, og at det fremmer tidlig yrkesavgang.

Hvor mye aldersdiskriminering som skjer i arbeidslivet og i hvilken grad det er et problem avhenger av om hva en forstår med aldersdiskriminering. Og hvordan en spør om det.

Problemets størrelse avhenger også av om en ser det fra en juridisk synsvinkel eller fra et arbeidsmiljøperspektiv. Juridisk synes det ikke å være et stort problem. Hvis vi skal vi dømme etter saker om aldersdiskriminering som er klaget inn til Diskrimineringsnemda.

Av 19 klagesaker om aldersdiskriminering i arbeidslivet i 2021 var det bare én klager som fikk medhold.

Les mer i SSP-notat nr. 7 her!

*

Trenger deres virksomhet mer kunnskap om aldring og arbeid, hvordan de 15 neste årene i arbeidslivet kan bli de 15 beste eller andre seniorpolitiske tema?

Ta kontakt med oss her!

Hvorfor seniorpolitikk?
Hvordan utvikle god seniorpolitikk?

Les flere Visste du at….